Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 04 Setembre 2015 13:35

El GOB proposa canvis a la peatonització del passeig de Pollença

Avui hem entrat a l’Ajuntament una proposta per a que el tram de la primera línia que va entre els carrers Elcano i l’avinguda París sigui totalment per a vianants tal i com preveia el planejament municipal. 

El “Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca” vol seguir amb l’execució del “Projecte de reforma i rehabilitació en semipeatonalització del tram de carretera Ma-2.220, entre la Plaça de la impulsora de Llenaire i la rodona del final del carrer Joan XXIII del Port de Pollença»

El GOB va presentar-hi al·legacions en la seva fase d’informació pública, en el mes de febrer, les qual no foren tengudes en compte i que afectaven a la legalitat de les mateixes al no complir cap dels preceptes previstos en el PGOU de 1990 i a l’adaptació al del PGOU al POOT de 2008, a més d’altres preceptes legals com l’incompliment de l’article 44 de la Llei de costes pel que fa als passejos.

Donat que ara la nova majoria municipal vol fer canvis de millora en el mateix projecte, volem proposar que aquests no afectin solament al materials o a altres detalls menors, sinó que vagin encaminats al compliment de les determinacions del planejament urbanístic municipal pel que fa a la peatonització real de l’anomenada primera línea del moll de Pollença la qual afecta als passejos Saralegui i Londres.

Cal recordar que segons el planejament urbanístic la primera línea havia de ser exclusivament per els vianants, quedant excloses el transit regular de vehicles i els aparcaments segons l’actuació AA25 i el PYR-8. Sorprenentment aquesta es l’argumentació legal i urbanística que fan servir els redactors del projecte per a la justificació de les obres però després fan tot el contrari, quedant en una simple nova distribució dels aparcaments i una petita ampliació d’aproximadament entre un i dos metres de la voravia més pròxima als edificis.

Proposta

Per això proposam a l’Ajuntament, com a redactor i autor del projecte, fer uns petits canvis però importants -donat que el projecte ja està adjudicat- tendents al compliment del planejament municipal. Així proposam que el tram de la primera línea que va entre els carrers Elcano i l’avinguda París sigui totalment per a vianants, amb un ferm al mateix nivell en tota l'amplitud del passeig, deixant solament un espai marcat amb un altre tipus de rajoles o estampat apte solament per el pas de vehicles d’emergències o de serveis.

D’aquesta forma un bon sector del centre del Port de Pollença i de la platja guanyarien en tranquil·litat i es crearien nous espais per al passeig i l’esbarjo allà on ara primordialment és una via de transit interurbana que crea embossos i inseguretat al passeig Saralegui, transit que ja te la seva alternativa mitjançant la via de circumval·lació.

Si bé aquesta modificació només afecta a una petita extensió de la zona afectada pel projecte, proposam que l’Ajuntament faci extensiva en el futur la peatonització de tota la primera línea fins a la rotonda de la impulsora de Llenaire.
 

Llegir 1526 vegades Darrera modificació el Dilluns, 07 Setembre 2015 13:49