Dimarts, 11 Setembre 2018 09:59

El GOB qüestiona l'execució de la Ronda de Porreres

El Consell de Mallorca executa la ronda de Porreres beneficiant als propietaris, que disposen dels terrenys convertits en solars sense haver donat compliment dels deures legals d’urbanitzar i de cedir a l’Ajuntament el 15% dels terrenys edificables.


L’Ajuntament s’ha fet càrrec de les despeses d’urbanització i a més ha renunciat al dret d'obtenir, gratuïtament, i lliure de càrregues, el 15% de l'aprofitament de cada UA que, recordem, s'ha de destinar a ús residencial.


Des del més de març de 2018 l'Ajuntament de Porreres ha promogut una sèrie de modificacions de normes subsidiàries relatives a Unitats d'Actuació que o bé es suprimeixen (UA-1, UA-2 i UA-3) o modifica la seva delimitació (UA-4). Tots àmbits afectats per la ronda.


Es tracta d'Unitats d'Actuació que les Normes Subsidiàries preveien que s'havien d'executar pel sistema de compensació (finançament privat). No ens costa que en tots aquests anys s'hagi realitzat cap tràmit en cap dels esmentats àmbits:


- ni constitució de les corresponents Juntes de Compensació;
- ni l'aprovació dels projectes d'Estatuts i Bases d'actuació;
- ni els projectes de compensació;
- ni els projectes d'urbanització / dotació de serveis;
- ni la recepció municipal de les obres ...

La supressió o delimitació d'aquests UA – d'acord amb la memòria justificativa de la modificació – respon al fet que ja disposen a dia d'avui de tota la dotació de serveis (accés rodat, subministrament d'aigua, energia, enllumenat i sanejament) entenem que executada pel la pròpia administració municipal i insular de manera independent i gratuïta, sense complir amb el sistema de gestió previst a les seves pròpies normes subsidiàries.

Per altra banda, altres dues Unitats d'Actuació (UA-7 i UA-8) han estat motiu d'una ocupació directa, una modalitat d'expropiació amb «pagament amb espècia» per l'execució del vial, quan també tenien previst un sistema d'actuació per COMPENSACIÓ per la qual aquests terrenys s'havien de cedir de forma lliure i gratuïta.

Els beneficis pels particulars propietaris dels terrenys de les UA

La conseqüència directa d'aquestes modificacions és que els propietaris dels terrenys de les UA que ara s'eliminen no han complit amb els seus deures d'urbanització i cessió dels 15% dels terrenys i ara passen a tenir uns solars urbans totalment de franc.

Feta la ronda i dotada de serveis, els solars esdevendran edificables sense que els propietaris haguin hagut de pagar.

Als costos d’urbanització dels que no s’han fet càrrec cal afegir els costos de redacció dels projectes, pagats per l'Ajuntament amb fons públics, tot i que corresponia a les diferents Juntes de Compensació de cada àmbit, sense que ni tan sols s'hagin constituït.

A més, es tracta d'un projecte finançat pel Consell

Per si no fos poc, el mes de juliol es va publicar l'adjudicació d'una subvenció nominativa per part del Consell a l'Ajuntament per executar la ronda, i ha vist així validat un procediment urbanístic viciat. La ronda per a l'execució de la qual l'Ajuntament hauria d'haver modificat abans les normes subsidiàries per així modificar els sistemes d'actuació prevists a les fitxes de les NNSS vigents i fer els corresponents l’Estudi Econòmic i Financer i la Memòria de Sostenibilitat Econòmica.


El GOB vol cridar l'atenció a més, a l'Ajuntament de Porreres (i de l'IBAVI) per la seva la manca de coherència (a més de la il·legalitat) en política social en matèria d'habitatge públic per ser destinat a cobrir la demanda de la població més vulnerable: els noves del poble. El fet és que l'Ajuntament de Porreres ha renunciat al dret d'obtenir, gratuïtament, i lliure de càrregues, el 15% de l'aprofitament de cada UA que, recordem, s'ha de destinar a ús residencial.

Llegir 739 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.