Dimecres, 20 Desembre 2017 18:05

El GOB recorda al Govern, Consell i Delegació de Govern que ells tenen també responsabilitat sobre l'autorització de la destrossa de «Petit Deià».

El GOB ha enviat una carta a Funció Pública del Govern, Consell de Mallorca i Delegació de Govern demanant-los que, d'acord amb la llei, revisin la llicència de «Petit Deià».

Com ja es va publicar en el seu moment, el passat 1 de desembre, vàrem remetre a l'Ajuntament de Deià un escrit de petició de revisió d'ofici de la llicència de construcció d'edificis aïllats d'habitatges al carrer Es Clot 45 de «Sa Vinya d'es Molí», expedient 10/08 a Deià.

Aquesta llicència fou concedida per l'Ajuntament de Deià el 30 de març de 2007. La llicència no va executar-se en el seu moment i ara, al 2017 i arran d'una petició del promotor, se li ha tornat a concedir llicència amb els mateixos termes que es feu al 2007, obviant però la normativa supramunicipal sobrevinguda des de llavors.

Les obres però, malgrat aquesta petició i sense que haguem rebut encara resposta, ja s'han iniciat.

En referència a aquesta qüestió, el GOB ha remès una carta Funció Pública del Govern, Consell de Mallorca i delegació del Govern a les Illes Balears, recordant-los que d'acord amb el que preveuen l'article 111 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, tots els ajuntaments estan obligats a enviar-los, cada mes, còpia dels acords d’expedients de llicències que han aprovat. Les tres insitucions tenen el deure de revisar aquests expedients de llicència per tal de garantir que s'adapten a la normativa vigent i que s'han tramitat correctament.

Sembla però que, en aquest, com en molts d'altres casos, aquest tràmit no s'ha realitzat i no s'ha detectat per tant, l'incompliment de la LOUS pel que fa a la llicència concedida per l'Ajuntament. Ens trobam però, en una situació sobre la qual, malgrat s'haguin inciat moviments de terra, encara poden actuar per evitar una realitat, massa sovint coneguda, com són el casos de sentències que acaben donant la raó sobre la nul·litat de les llicències, un cop les edificacions ja s'han construït – és el cas de Llucalcari, al propi municipi de Deià, o ses Covetes a Campos, o els apartaments de Cala Llamp a Andratx.

És per això que des del GOB els reclamam el compliment del seu deure, abans que sigui tard i que per tant, procedeixin a inspeccionar les llicències de tots els ajuntaments, però especialment en aquest cas, els sol·licitam que revisin si la denúncia presentada pel GOB, és o no motiu suficient per revisar aquesta llicència concreta, abans d'esperar que sigui dictada sentència que anul·li i que suposi enderrocar unes obres que ja han començat tal i com han denunciat els veïns de Deià a través de la Plataforma constituïda «Volem un Deià petit»

Llegir 1342 vegades Darrera modificació el Dimecres, 20 Desembre 2017 18:49

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob