Dilluns, 21 Mai 2018 13:03

El GOB reitera la denúncia pel procediment il·legal de Costes.

Puro Beach - Illetes Puro Beach - Illetes GOB

En aquesta darrera tanda, al·legam contra les instal·lacions temporals de Cala Tuent i les instal·lacions del Puro Beach, aquesta darrera ja en funcionament sense una autorització que tanmateix és impossible que es doni.

Des del GOB, hem presentat de manera sistemàtica al·legacions davant Demarcació de Costes a les diverses tandes de sol·licituds d'explotacions de serveis de temporada a les efectuades per particulars i persones jurídiques davant la Demarcació de Costes referents a ocupacions, instal·lacions i activitats de serveis de temporada en les platges i costes de les Illes Balears. Aquestes són sotmeses a exposició pública perquè es tracta d'instal·lacions que demanen una vigència superior a una temporada.

La petició que feim via al·legació és que aquestes instal·lacions no siguin autoritzades perquè el procediment de tramitació d’atorgament d’autoritzacions de serveis de temporada en platges i costes es fa obviant completament el previst en l’article 113.8 del Reglament General de Costes, el qual determina que solament se podran atorgar autoritzacions a particulars o persones jurídiques per a l’explotació d’aquests tipus de serveis quan els ajuntaments hagin incomplert el previst en l'esmentat article 113.8 del Reglament de Costes en els apartats a), b) i c): que la sol•licitud dels ajuntaments s’hagi presentat fora del termini establert, que la sol•licitud sigui legalment inacceptable o que s’hagin incomplert les condicions del títol en la temporada anterior. És a dir, que solament el Servei Perifèric de Costes pot convocar concurs per a l’atorgament de l’explotació de serveis quan l’Ajuntament respectiu no pugui ser el titular directe o preferent dels serveis de temporada tal com determina els punts primer, quart i vuitè de l’article 113 del Reglament de Costes i 115. c) de la Llei de Costes.

Per altra banda també s’incompleix el previst a l’article 155.1 del Reglament General de Costes, el qual prescriu que quan es tracte d’activitats de serveis s’han de respectar els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència pública, i que per això s'hauria de convocar un concurs amb la forma prevista a l’article 158.1 del mateix Reglament de Costes, i no atorgar-se l’explotació directament al sol·licitant.

Cala Tuent i Puro Beach
En aquesta cinquena tanda de sol·licituds, apareguda al Boib núm. 59 corresponent al 12 de maig de 2018 hi ha, entre altres sol·licituds, la número 1753 per a 4 temporades, de 2018 a 2021, corresponent a un particular per a 40 hamaques i 20 para sols a la platja de Tuent. Aquesta sol·licitud no se pot atorgar, ni tant sols fer el tràmit d’informació pública, perquè l'Ajuntament d'Escorca ja disposa de l’autorització 16MA per a instal·lacions de temporada sol·licitada a l’any 2015, on no s’incloïa la platja de Tuent amb l’ocupació d’hamaques i para sols. Cal fer notar que segons el disposat en l’article 68.2 per a les platges naturals és l’ajuntament qui ha de proposar la distribució de les instal·lacions.

També al mateix Boib hi figura la sol·licitud número 1739, per a 4 temporades, promoguda per la societat ILLETAS SA, l’explotadora del beach club Puro Beach d’Illetes. S’hi sol·liciten una barra de bar, 96 hamaques, 54 para sols, tendals, 36 taules i 95 cadires. Aquí hem de fer notar que encara que no se tengui l’autorització sol·licitada - l’exposició publica acaba el 8 de juny - ja fa temps que està en explotació. Aquesta ocupació que se fa sobre una explanada sobre les roques seria actualment incompatible amb el que disposa la llei de costes i el seu reglament, per quan solament preveu l’explotació d’instal·lacions de temporada en les platges. A més cal fer notar que a partir del 29 de juliol d’enguany totes les concessions que incompleixin les ocupacions permeses per l’article 32.1 de la Llei de costes no se podran prorrogar ni renovar i hauran de ser retirades del domini públic marítim terrestre. Per tant no té sentit tramitar una sol·licitud serà impossible que s'ajusti a la Llei.

Procediment il·legal.
S’hi fa observar també que s’incompleix el previst a l’article 155.1 del Reglament General de Costes, el qual prescriu que quan es tracte d’activitats de serveis s’han de respectar els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència pública, i que per això s’hauria de convocar un concurs amb la forma prevista a l’article 158.1 del mateix Reglament de Costes, i no atorgar-se l’explotació directament al sol·licitant.

Per tot això, el GOB sol·licita que Demarcació de Costes retiri aquestes peticions i esperam que se’ns comuniquin les resolucions d’un milenar d’autoritzacions, les que s’han autoritzat o denegat des de el 2015, per a poder presentar-les a la fiscalia per possible delicte de prevaricació al tramitar-se en clar incompliment del disposat pel reglament de costes, i concretament per l’incompliment de l’article 113.8.

Llegir 1353 vegades Darrera modificació el Dilluns, 21 Mai 2018 13:05

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob