Divendres, 09 Agost 2019 12:06

El GOB sol·licita l'execució de la sentència de la retirada del DPMT de l'edificació del Restaurant Es Repòs de Portals Vells (Calvià)

Fa més de 40 anys de la construcció il·legal del Restaurant Es Repòs sobre la platja de Portals Vells i més de 20 anys de la resolució de l'expedient d'infracció ordenant la retirada de l'edificació. Tot i això el Bar Restaurant continua a dia d'avui en funcionament.

Fa anys que posam de manifest els nombrosos incompliments de la Llei de Costes al litoral de les Illes Balears, consistents en ocupacions per obres il·legals i les seves explotacions comercials sense cap titol ni autorització que les avalin, així com també les nombroses activitats i instal·lacions per a servei de temporada que s'exploten mitjançant unes autoritzacions que contradiuen clarament la mateixa normativa legal de costes.

Ara volem posar de manifest un dels nombrosos casos que fa dècades que se sap que és completament il·legal però que incomprensiblament continua obert i en plena explotació sense que les administracions responsables prenguin cap mesura correctora pel restabliment de legalitat.

A la platja de Portals Vells, al terme municipal de Calvià, hi ha aproximadament des de 1977 sobre la mateixa platja, dins zona de domini públic marítim terretre, un bar-restaurant conegut amb el nom comercial de Restaurant Es Repòs.

Aquest restaurant no disposa de cap concessió administrativa de l'administració de costes per a l'ocupació del domini públic marítim terretre, tal com posà de manifest l'expedient per infracció tramitat per la Demarcació de Costes a l'any 1996, el qual ordenava als infractors, la societat Edificaciones Poniente de Mallorca SA, la retirada de l'edificació il·legal del DPMT i la reposició dels terrenys a l'estat anterior a la construcció de les edificacions.

Mitjançant sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 26 d'octubre de 2001 se va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per Edificaciones Poniente de Mallorca SA contra la resolució de l'expedient per infracció de la Llei de Costes tramitat per la Demarcació de Costes de les Illes Balears per la construcció i ocupació del DPMT sense els títols habilitants corresponents.

A dia d'avui, 40 anys després de la construcció il·legal del Restaurant Es Repòs sobre la platja de Portals Vells i a més de 20 anys de la resolució de l'expedient d'infracció ordenant la retirada de l'edificació, el Bar-restaurant Es Repòs continua amb tota normalitat la seva activitat comercial.

Per aquest motiu hem sol·licitat mitjançant un escrit a la Demarcació de Costes l'execució sense més demora de la sentència 1013/2001 de 26.10.2001 del TSJIB en relació a l'ordenació de la retirada del DPMT de l'edificació del Restaurant Es Repòs ubicat a la platja de Cala Portals Vells de Calvià i que s'ordeni el tancament i precinte de l'activitat de bar-restaurant en tant no se procedeixi a la demolició i retirada de les edificacions il·legals.

Si bé se pot felicitar l'actuació de la Demarcació de Costes en el cas del Bar de Cala Torta, sens dubte perquè hi ha al darrera l'Ajuntament d'Artà, el qual ha sol·licitat els serveis de temporada d'un quiosc, en molts altres casos, molt més greus, com el del restaurant de Portals Vells hi ha una innibició absoluta.

No es solament la Demarcació de Costes la única administració que s'innibeix, sinó que en són la majoria. Així, com permet l'Ajuntament de Calvià l'existència d'un restaurant sense llicència de construcció ni d'instal·lació ni d'obertura?, i la Conselleria de Turisme té registrat aquest establiment?, i la Conselleria de Saninat i Consum hi fa inspeccions?, i la Inspecció de Treball no té res a dir a un establiment il·legal?, i la Conselleria de Medi Ambient en un ANEI i LIC-ZEPA, i el Ministeri d'Hisenda ¿que ha fet en 40 anys per a cobrar el cànon d'ocupació del DPMT?, o tan sols ni l'ha reclamat?. 

Llegir 1133 vegades Darrera modificació el Divendres, 09 Agost 2019 12:34

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.