Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 15 Desembre 2017 10:57

El Govern menteix sobre “l’interès públic” de legalitzar les urbanitzacions de platja d’en bossa.

La Llei Matutes pot perseguir, a banda de fer normativa a mida dels infractors, cobrir les esquenes del batle que pot haver atorgat un número indeterminat de llicències il·legals d’obra major a l’interior d’aquests terrenys en els darrers anys.

Josep Marí Ribas ha de dimitir de batle de Sant Josep de forma immediata.

La descaradament admesa llei a mida de la familia Matutes aprovada pel Parlament Balear, no només legalitza i empara, (amb premi i sense cap sanció), les gravíssimes il.legalitats comeses en primera línia de costa a l’illa d’Eivissa, si no que ben probablement persegueix cobrir les esquenes del Batle que l’ha proposadada al parlament, Josep Marí Ribas (Agustinet) i, probablement, de la seva predecessora, Neus Marí. Segons sembla, a l’interior dels sòls que es preten regularitzar s’haurien pogut atorgar, en els darrers anys i, fins i tot, durant l’any en curs, un núm indeterminat de llicències d’obra major que, en trobar-se a sòl rústic i inedificable, serien il.legals. Per a l’atorgament d’aquestes llicències s’hauria d’haver prescindit, a més, del procediment administratiu reglat, cosa que les faria nul.les de ple dret i podria posar als responsables en una situació molt compromesa des del punt de vista de les responsabilitats administratives i penals. Emprar el Parlament per tapar aquests casos, que presumptament podrien tenir rellevància penal pels responsables és un escàndol majúscul. Que el Director General de Territori surti parlant “d’interès públic” és un insult a la intel.ligència i a la ciutadania. Sobre aquest punt es vol aclarir que no seria possible demanar la demolició d’obres que són infraccions prescrites i que NO HI HA LLOC A INDEMNITZACIONS PER OBRES IL.LEGALS A UNS SÒLS RÚSTICS DES DE FA GAIREBÉ 20 ANYS. A qui es pensen que enganyen?

El GEN-GOB Eivissa ha demanat reiteradament a l’ajuntament, en els darrers anys, informació de l les llicències atorgades a l’interior d’aquests sòls, sense haver rebut cap resposta al respecte, tot i estar obligat l’ajuntament ja que la llei reconeix l’acció pública en matèria urbanística. Resulta evident que s’han portat a terme importants obres als complexes turístics de Sal Rossa i Platja d’en Bossa.Si tenen llicència, és il.legal, si no en tenen, l’ajunatment no ha perseguit le snoves infraccions També s’ha autoritzat una NOVA discoteca a l’espai que ocupà al seu moment l’antiga Space. No es tracta d’un ús continuat amb una llicència d’obertura existent, ja que no hi hauria cap cessió d’explotació, sino d’una nova llicència, l’atorgament de la qual està expresament prohibit al Pla Territorial Insular d’Eivissa, en tractar-se de sòl rústic. Aquest complexe d’oci, a més, hauria estat objecte, també, d’atorgament de llicències d’obra major presumptament il.legals.

Tot i que el GEN-GOB no ha aconseguit la informació requerida a l’ajuntament al respecte, existeix la possibilitat que aquesta instituciuó hagi rebut notificació de la interposició d’algun recurs contenciòs o fins i tot d’alguna querella criminal, cosa que hauria fet precipitar una fórmula de legalització de les infraccions comeses, tan per part dels promotors com per part del propi ajuntament. NO les de fa 30 anys, sino les que s’han comés continuadament fins 2017.

Podria ser, tot i que és improbable, que alguns del diputats que votàren a favor d’aquesta vergonyosa, inmoral i inconstitucional disposició, no siguin conscients de l’abast que té ni de les conseqüències que tindrà sobre el tarritori de l’illa d’Eivissa. Tampoc és probable que estiguin tots informats de que les il.legalitats que emparen no foren comeses fa 30 anys, sino que s’han seguit perpetrant fins a dia d’avui. Ho sap Francina Armengol?, n’Agustinet s’amaga, els diputats eivissencs del PSOE que han votat aquesta infame disposició, Pilar Costa, Enric Casanova, Xico Tarrés, Silvia Limones, callen.

Francina Armengol, Presidenta de la Comunitat Autònoma, i màxima responsable del Govern, no només ha de derogar de forma fulminant la Disposició transitòria 14 de la llei d’urbanisme, si no que ha d’instar a Josep Marí Ribas, batle de Sant Josep, a dimitir inmediatament del seu càrrec i obrir una investigació dels fets per depurar responsabilitats. Un govern ha d’estar per defensar l’interès general i això és del tot incompatible amb l’aprovació de normatives ad hoc per emparar l’especulació i la corrupció.

Llegir 685 vegades