Divendres, 15 Juliol 2022 10:10

EL TSJIB de Balears dona la raó al GOB i revoca l’autorització turística del botel d'Alcudiamar

Estima així els arguments exposats pel GOB en el recurs contenció contra la Conselleria de Turisme i Alcudiamar en relació a l'autorització turística de l'hotel "per a navegants" de 2003, que s'ha acabat convertit en un aparthotel de 4 estrelles, un ús no permès per la Llei de Ports i el Pla Especial del Port d'Alcúdia.

EL GOB va presentar recurs contenciós administratiu contra l'administració de la Comunitat Autònonoma de les Illes Balear (Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme) i contra ALCUDIAMAR S.L. L'objecte del recurs era la resolució dictada pel Director General de Turisme, el 13 de maig de 2019, en contestació a l'escrit presentat el 17 d'octubre de 2017 pel GOB i altres sol·licitant a la Conselleria de Turisme que revoqués i anulés l'autorització turística concedia el 28 de maig de 2003 (i la seva modificació de gener de 2004) en relació amb el “BOTEL ALCUDIAMAR”.

El GOB defensava que:

1) Com recollien els informes dels tècnics municipals emesos el 10/04/2017 i el 23/01/2018, l'ús turístic de l'hotel estava prohibit per l'art. 74 del Reial Decret
Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, de la Llei de Ports i Marina Mercant. infringint també el Pla Especial del Port d'Alcúdia aprovat el 2004 per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori.  Tot i això, l'Ajuntament d'Alcudia, mitjançant el Decret núm. 1676/2000, va donar llicència d'obertura i funcionament d'una escola de vela i "allotjament per a navegants" a Alcudiamar. La previsió normativa de "unitats d'habitació per ús de les tripulacions" no té cap relació amb l'hotel-apartament de 4 estrelles que comercialitza el "Botel" Alcudiamar. 

2)Alcudiamar ni ha sol·licitat ni tampoc obtingut la llicència municipal d'obres, obertura i funcionament d'un hotel de quatre estrelles, quebrantant la condició prevista en l'autorització turística concedida el 28/05/2003 sense que la Conselleria de Turisme, hagi requerit mai el compliment. 

3) La Sentència de esta Sala dictada el 19/03/2000 (PO núm. 956/2000), referent a la caducitat de l'autorització turística prèvia, refereix que la concessió inicial de 29/07/1988 i la modificació de 11/02/1999 contemplava l'ús d'allotjamanet d'escola de vela i navegants, no d'hotel apartaments. 

Així el GOB sol·licitava la revocació/anulació/caducitat i, en el seu cas, revisió d'ofici de l'autorització turística, degut a que l'establiment hoteler es troba en funcionament sense disposar de les llicències municipals d'obres, obertura i funcionament incompliment la condició imposada en la mateixa i integrada en l'art. 48.2 de la Llei 2/1999,
de 24 de març, General Turística de les Illes Balears. Aquest incompliment omplica l'extinció jurídica de l'autorització.

La sentència del TSJIB estima els arguments del GOB declara sense efecte ni eficàcia jurídica l'autorització turística concedida pel Conseller de Turisme el 28 de maig de 2003 i la seva modificació de gener de 2004 i es condemna a la Conselleria a a adoptar, en relació a l'establiment hoteler "Botel Alcudiamar" en un termini màxim d'un mes les mesures previstes a la sentència. 

 

Llegir 472 vegades Darrera modificació el Divendres, 15 Juliol 2022 16:24

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob