Dissabte, 04 abril 2020 12:57

Entitats ecologistes i veïnals d'Alaró, Lloseta i Binissalem molt preocupades per la tramitació de la Planta d'Àrids a la cimentera de Lloseta que implica l'explotació de la Pedrera de Can Negret, a Alaró.

GOB, Terraferida, Ateneu de Lloseta, Grup de Suport CUP-Tramuntana, Associació Plataforma de veïns de la Pedrera de Can Negret, i veïnatge d'Alaró, Lloseta i Binissalem s’han reunit després d'assabentar-se que aquests dies, en ple Estat d’Alarma, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, ha informat favorablement l'Avaluació d'Impacte Ambiental de la Planta d'Àrids que CEMEX projecta a la fàbrica de ciment tancada el gener de 2019 a Lloseta, en el marc del projecte declarat Projecte Industrial Estratègic.

El projecte de la Planta d’Àrids s'emmarca dins de l’acord subscrit el passat 9 de gener de 2019 per a la Reindustrialització de Lloseta, amb la participació del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el Govern de les Illes Balears i Cemex España Operaciones, entre altres empreses. Com a resultat de la Mesa de Treball i després de la firma de l'esmentat Acord per a la Reindustrialització de Lloseta, CEMEX, en la seva condició de promotor principal va decidir promoure varis projectes industrials de caràcter estratègic, entre els quals es trovaca l’aprofitament de les instal·lacions de la fàbrica de Lloseta per a l’obtenció d'àrids.

El 24 de maig de 2019 el Consell de Govern va adoptar l'acord de declarar la inversió “Proyecto de reindustrialización Cemex-Baleares” com a projecte industrial estratègic de les Illes Balears, i en aquest marc, es desenvolupa el present projecte d'adequació i millora de les instal·lacions de la fàbrica de Lloseta per a l’obtenció i expedició d’àrid, a partir de la matèria primera extreta de l'explotació de la pedrera de Can Negret situada al terme d’Alaró. Situada en una finca a la falda nord-est de la petita serralada de Bellveure, al final de la baixada de la costa de Tofla. Cal recordar que el Govern de les IB en el 2002 , i concretament la Conselleria de Medi Ambient gestionada per "Els Verds" va presentar un projecte inicial de Parc natural de la Serra de Tramuntana on aquesta Serra hi era inclosa i va ser finalment el pp qui va aprovar el «Paratge» Natural De la Serra de Tramuntana, excloent aquest i altres espais de gran valor.

Els col·lectius esmentats consideram que els projectes prevists al projecte declarat estratègic no poden tramitar-se per separat i recorden que d’allò exposat a les nostres al·legacions al projecte, la majoria de qüestions no han estat ni respostes ni clarificades.

Per tot això,
1.- Manifestem la nostra sorpresa i preocupació que en el període de declaració d'estat d'alerta sanitària a tot l'Estat Espanyol, durant el qual s'han aturat totes les activitats excepte les que responen als serveis bàsics , se tramiti i s'aprovi per part de la CBMA del Govern de les IB aquest projecte , el qual res té a veure amb un servei bàsic per a la ciutadania.

2.- Considerem que els diversos projectes que configuren l'Acord per a la Reindustrialització de LLoseta no poden tramitar-se ni fer-se AIA ( avaluacions d'impacte ambiental) per separat, desconnectats un de l'altre desvirtuant-se el projecte global. Cal una avaluació ambiental estratègica de la complexitat de tot el projecte per tal de valorar amb claredat els impactes d’aquestes noves activitats industrials
3.- A més, recordam un punt que consideram crucial i així ho vàrem plantejar a les al·legacions: la fabricació d'àrids suposa l'explotació de la pedrera de Can Negret , i l'avaluació d'impacte ambiental tot i fer referència continuada que s'extrauran els àrids de la pedrera, no fa cap avaluació de l'impacte ambiental d'aquesta extracció. L'informe no aborda l'impacte sobre la Pedrera de Can Negret, que dona per assumit. Consideram que donada la situació de la pedrera en un entorn natural excepcional i atenent l'impacte ja generat per l'explotació fins a dia d'avui, hauria de tenir un apartat específic d'avaluació ambiental dins d'aquest projecte, ja que l'activitat d'àrids va directament vinculada a l'explotació de la pedrera.

Per tot això, consideram que cal tornar a fer una AIA que inclogui tot el projecte que suposa la fàbrica d'àrids. No es pot fer una AIA sense tenir en compte els impactes ambientals de l'extracció dels àrids de la pedrera, i més quan el projecte, tot el temps fa referència a la pedrera" sense anomenar-la, excepte a un punt on diu " utilitzar els àrids de la pedrera que Cemex utilitzava per la fabricació de ciment ", per tant clarament la PEDRERA DE CAN NEGRET.

En aquest sentit consideram que s'incompleix la Lei 21/2013, de 9 de desembre , d'Avaluació Ambiental , i concretament l'article 35 , segons el qual s'ha de valorar tot el projecte. És inacceptable una AIA sense considerar l’impacte ambiental de l’activitat extractiva a Can Negret sense la qual la Planta d’Àrids no pot funcionar.

A més aquest projecte i activitat extractiva, en base a la LLei 6/2019 aquesta activitat se classifica com a permanent , per tant se converteix en indefinida i sense límits temporals.

 

 

Llegir 760 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.