Dimarts, 13 Octubre 2015 11:55

L’impost turístic no serà una ecotaxa

Després de fer-se publiques les finalitats a que el Govern preveu destinar la recaptació del nou impost, queda clar que l’objectiu no és la compensació ambiental dels impactes de l’activitat turística.


Segons informació de fonts del Govern, la recaptació del nou impost turístic es destinarà a sis eixos: millora de la qualitat i la competitivitat, foment de la desestacionalització, creació de producte turístic i promoció; desenvolupament d’infraestructures lligades amb el turisme sostenible; protecció i recuperació del medi natural; recuperació de patrimoni històric i cultural; investigació, desenvolupament i innovació relacionats amb l’àmbit turístic, i formació laboral.

A la vista d’aquesta declaració d’intencions observam que l’objectiu de l’impost és fonamentalment la reinversió dins el negoci turístic amb l’objectiu de potenciar-lo. Millora d’infraestructures i serveis, creació de nous productes, promoció, investigació adreçada a la millora del negoci, formació dels treballadors, ... Fins i tot les inversions en patrimoni natural i cultural s’observen des del prisma de la consideració com atractius turístics.

Tot plegat no estam parlant d’un impost adreçat a compensar l’impacte de l’activitat turística sobre el nostre patrimoni i recursos naturals, sinó d’un simple mecanisme de reinversió turística.

Coincidim en la necessitat d’inversió d’una part dels guanys del turisme en la seva millora qualitativa, i de fet pensam que les línies a finançar que ara proposa el govern fa molt que haurien d’haver estat internalitzades pel propi negoci.

Però aquest plantejament dista molt de la nostra concepció d’una vertadera ecotaxa, que pensam s’hauria de dedicar fonamentalment a finançar la recuperació i conservació del patrimoni i a compensar els impactes del turisme i l’activitat urbanística associada.

Per al GOB és decebedor que el Govern de MÉS-PSOE, amb una composició pretesament progressista i amb el suport de Podem, plantegi l’any 2015 un impost amb un enfocament molt menys “eco” que l’ecotaxa que es va aprovar durant el primer “Pacte de progrés” (amb UM inclosa) fa 14 anys.

Deixem, idò, de parlar d’ecotaxa.

Llegir 3122 vegades

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob