Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 06 Setembre 2018 12:23

Més nous creixements: ara «Bahía Sant Pere» i el Consell mans plegades.

Aquesta legislatura, no s'ha revisat el Pla Territorial de Mallorca tot i el compromís de governabilitat de revisar-ho per limitar nous creixements.

Després de la gran crisi econòmica, quan crèiem que el boom de la construcció i la destrucció dels nostres paisatges i ecosistemes havien quedat superats, noves promocions especulatives i/o residencial-turístiques van sorgint arreu del territori. El precedent va ser el «Park Hyatt» de Canyamel, però l'han seguit la promoció «New Follies» (Andratx), «Petit Deià» ( Deià) i ara, «Bahía Sant Pere» a la Colònia de Sant Pere (Artà).Un nou boom immobiliari en època de crisi habitacional

Tornam a viure un nou boom de la construcció, mentre paradògicament ens trobam en una situació de crisi d'accés a l'habitatge per encariment dels preus de lloguer i adquisició i precarització de les condicions de vida d'uns sectors cada vegada més amplis de la població resident.Bosses de sòl planificades en temps de l’urbanisme expansiu s’acaben desenvolupant amb interessos purament especulatius per a uns pocs privilegiats.

«Bahía Sant Pere»

El cas de la Colònia de Sant Pere és un exemple clar. El planejament preveu encara molt de sòl urbà i urbanitzable que l'Ajuntament d'Artà hauria de desclassificar a través d'una modificació de Normes Subsidiàries, reduint així la possibilitats de nous desenvolupaments i creixements urbanístics que acaben desfigurant la singularitat dels entorns i propiciant la necessitat de més infrastructures i recursos.Vegeu vídeo promocional de Taylor Wimpey:

https://youtu.be/vPVxrhxxKzA

Pocs ajuntament s'atreveixen a desclassificar com ho ha fet recentment Valldemossa a Son Mossènyer, una zona rural, classificada com urbà, no desenvolupada on s'hi pretenien desenvolupar 35 grans xalets de luxe sobre una superfície de 3,4ha.

Una legislatura sense revisió del Pla Territorial de Mallorca

Per la seva banda, el Consell de Mallorca, des del seu departament de Territori liderat per la socialista Mercedes Garrido i amb una presidencia en mas de MES per Mallorca (Miquel Ensenyat) no ha fet res per modificar el PTM i aturar aquest creixement, tot i el compromís de fer-ho.Localització promoció Taylor Wympey sobre sòl urbà i urbanitzable encara vacant

Els acords de governabilitat deien expressament:«Atès que el Pla Territorial de Mallorca s’ha d’adaptar a la nova normativa territorial, autonòmica i estatal, que es un Pla de l’any 2004, i Mallorca d’ençà d’aquell moment ha canviat substancialment, s’han incorporat noves figures, com la Declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, per tant, revisarem i modificarem el Pla Territorial de Mallorca amb les línies d’acció següents, entre d’altres:- Limitar el creixement urbanístic. Hem d’apostar per la intervenció en espais ja consolidats front a nous desenvolupaments consumidors de sòl, recuperant així les ciutats i pobles com a espais per a la ciutadania, ciutats i pobles accessibles, amb l’objectiu de permetre el reciclatge i la reutilització dels espais públics i privats.»Calia abordar la revisió de la planificació territorial desclassificant sòls urbans i urbanitzables prevists encara a dia d'avui i que representen bosses de sòl que permeten nous desenvolupaments totalment destinats al mercat immobiliari de luxe. Però en absolut hi ha hagut la intenció política d'abordar-ho, mentre sí que s'han executat nous creixements, s'ha consolidat el procés de rururbanització, s'han generat noves places turístiques i s'ha empès l'execució de noves infrastructures viàries per a més creixement, com l'autopista Llucmajor-Campos.

Salvar Mallorca és #Araomai.

Llegir 1075 vegades