Dimecres, 18 Setembre 2019 12:09

NO més places turístiques als nuclis antics de Felanitx i Portocolom.

Font: Salvem Portocolom Font: Salvem Portocolom Salvem Portocolom


El GOB ha informat avui a la Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca en relació a les al·legacions presentades contràries a la modificació puntual del PGOU de Felanitx que pretén exonerar l’índex d’intensitat turística las establiments d’interior i la delimitació dels nuclis antics de Felanitx i Portocolom.


El GOB va presentar el passat 6 de setembre al·legacions a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Felanitx que fa referència a la possibilitat d’augmentar places turístiques als nuclis antics de Portocolom i Felanitx, una proposta que ja ha rebut més de 2000 al·legacions ciutadanes en contra i que va motivar una concentració de rebuig el passat 17 d’agost a Portocolom.

Avui, a la ponència tècnica d’ordenació del territori i urbanisme, s’ha informat en relació a l’informe que ha de realitzar el Consell mentre entre tant duri la suspensió de llicències derivada de l'aprovació inicial del PIAT. Els tècnics del Consell han dat comptes als membres de la Ponència del contingut de l’informe, que es manifesta favorable a l’exoneració de l’índex d’intensitat turística tot i que no a la delimitació dels nuclis antics per no estar suficientment justificada.

Davant d’aquesta resposta del Consell, des del GOB, hem manifestat que el nostre posicionament contrari a l’exoneració de l’índex d’intensitat turística als establiments d’interior, tant al nucli de Felanitx com a Portocolom, que tendrà com a conseqüència un increment del nombre de places turístiques – que no s’ha avaluat ni quantificat – en uns àmbits, especialment Portocolom, ja totalment saturats i amb problemes greus relacionats de mobilitat, clavegueram, disponibilitat de recursos hídrics, etc.

Per altra banda, ens sembla inadmissible que es vulgui fer una modificació puntual damunt un Planejament de 1969 totalment obsolet i es vulgui obviar – no per limitar, sinó per exonerar i amb això fer-ho tot possible – la Norma Complementària aprovada el 10 de maig de 1996 sobre regulació de capacitat de població del Terme Municipal de Felanitx, que fixa l’índex d’intensitat d’ús turístic en una plaça cada 60 m2. A efectes pràctics, amb aquesta Norma en vigor un establiment de turisme d’interior (que a la pràctica és un hotel), precisa d’una parcel·la de 600 m2, per un mínim de 10 places, mitjançant la reforma d’edificacions existents, d’antiguitat prèvia a 1940.

Des del GOB demanam a l’Ajuntament la retirada d’aquesta modificació puntual i, en cas contrari, que el Consell no aprovi definitivament aquesta modificació atès que:

  • Agreujaria la mescla d’usos residencials i turístics als nuclis antics de Felanitx i Portocolom, que ja generen conflictes arreu, com ara de renous per als residents, amb l’eliminació del paràmetre vigent que limita la intensitat d’ús turístic. En aquest sentit, la Llei 6/2017, de modificació de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, determina a la seva disposició transitòria quarta que “2. La normativa reguladora prohibirà la implantació dels usos que es considerin incompatibles pel seu caràcter molest i pertorbador amb el de les zones per a allotjaments turístics i residencials”.
  • És incompatible amb el manteniment del caràcter dels nuclis antics, donat que aniria en detriment de la qualitat de vida dels residents. En aquest sentit i segons la memòria del PIAT, l’excés d’oferta als nuclis residencials tradicionals “té com a conseqüència l’excessiva utilització de les infraestructures, la sobreexplotació de recursos, problemes de convivència ciutadana o d’accés a l’habitatge de lloguer i el perill de la pèrdua del caràcter propi del nucli”.
  • Que el Reglament de desenvolupament de la LOUS, Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl a les Illes Balears, regula a l’article 67 els índex d’intensitat dels usos turístics per adequar les dotacions d’infraestructures, equipaments, espais lliures, aparcaments i altres serveis urbanístics i que aquesta norma no es pot tampoc obiar.
  • Que el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) s’aprovà inicialment per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 27 de juliol de 2018. Amb el PIAT es limita la implantació de nous usos turístics, entre d’altres, en els nuclis antics de les poblacions quan es delimitin com a zones aptes per a la implantació d’establiments de turisme d’interior. L’actual proposta de modificació anirà en detriment o en contra del que pugui preveure el PIAT aprovat definitivament, motiu pel qual aquesta modificació puntual no pot ser aprovada fins a l’aprovació definitiva del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics per part del Consell de Mallorca.
Llegir 1100 vegades Darrera modificació el Dimecres, 18 Setembre 2019 12:13

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob