Dilluns, 05 Juliol 2021 12:57

Reviure Tofla presenta al·legacions al projecte de regularització presentat per CEMEX per la pedrera de Can Negret

Aquest pla d’explotació, restauració i d’avaluació ambiental l’ha de presen tar la multinacional per adequar la seva activitat a la legislació vigent d’ençà de 2014, ara fa 7 anys.

Una vegada estudiada la documentació presentada podem dir que el projecte és deliberadament inconcret, presenta greus omissions i deficències i demostra la intenció de la multinacional de complir l’expedient davant l’Administració per continuar fent sense molèsties el que ha fet els darrers 40  anys. 

Des de la plataforma Reviure Tofla, de la que formam part, reclamam al Govern que és la seva obligació vetllar pels interessos de les  persones, pel territori i pels elements patrimonials de l’entorn de la Serra de Tramuntana, i per aques ta raó pensam que no pot acceptar un projecte de CEMEX com aquest. 

Per qualsevol negoci nou o qualsevol projecte de reforma d’un habitatge l’Administració exigeix  moltes més concreccions als ciutadans del què trobam a aquest allau de documentació buida que  presenta CEMEX. 

És per això que al·legam al projecte: 

Demanam la paralització de l’activitat extractiva davant aquest projecte d’adequació. Volem que la  Conselleria de Transició Energètica demani a l’empresa promotora de Can Negret una PROPOSTA  CLARA AMB DATES CONCRETES sobre el Projecte d’ Explotació, i amb un límit clar per evitar una  ampliació de terminis. 

Demanam que la Conselleria realitzi un estudi de l’impacte paisatgístic i d’impacte sobre els valors  naturals de la zona. Des de Reviure Tofla reclamam que el Govern faci una ampliació del Paratge  Natural Serra Tramuntana per incloure la serralada de Bellveure i la zona de l’antic predi de Tofla,  que inclou la finca de Can Negret. Demanem que la Conselleria , a més, exigeixi , asseguri i estableixi  de forma clara la realització de les fases del PROJECTE DE RESTAURACIÓ per part de l’empresa  promotora , ja que en els documents presentats NO ASSEGURA PLENAMENT LA REALITZACIÓ  DEL PLA DE RESTAURACIÓ.  

Demanem la retirada i desestimació de l’ Estudi d’ Impacte Ambiental presentat per CEMEX perquè  no compleix el mínim contingut que la legislació ambiental actual exigeix. 

Demanem que la Conselleria pertinent elabori un estudi HIDROGEOLÒGIC sobre l’impacte del  Projecte d’Explotació a la capa freàtica de Can Negret ( degut a la profunditat de la proposta d’explo tació) així com un estudi per avaluar la possible contaminació dels aqüífers de la zona a causa de  l’activitat extractiva de la pedrera. L’explotació està dins la Unitat Hidrogeològica 08.09 Alaró  

Demanem que el Govern exigeixi un PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL clar, concret i calendaritzat  a l’empresa promotora , ja que el Pla de Vigilància presentat a l’AIA a exposició pública és molt  mínim i en pocs compromisos concrets, s’estableixi el seguiment que realitzarà l'administració davant aquesta activitat extractiva de gran impacte per a la salut ambiental i de les persones

Demanem a la Conselleria pertinent que realitzi un informe per valorar els perjudicis per a la salut que pateix i patirà el veïns de la zona més propers , però també afecta a tots els municipis de l’entorn  d’ Alaró, Binissalem i Lloseta, sigui pels renous i contaminació acústica, contaminació de l’aire espe cialment per pols en suspensió i altres possibles efectes nocius sobre la salut humana.  

Actualment no hi ha cap altre control ni vigilància ambiental de l’activitat extractiva de la pedrera.  Referent al renou i contaminació acústica provocada per l’activitat a la pedrera Can Negret, l’AIA  presentada a exposició pública , i en el punt referit a “Mesures Proposades” diu que : “ Se acuerda  que de acuerdo con los articulos 53 i 59 de la Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido, es en  principio el Ayuntamiento de Lloseta que tiene el deber de inspección, vigilancia y control, así como  de ejercer la potestad sancionadora , y por ende, deberà ser esta Administración la que valore en su  caso el cumplimiento o no de la normativa sobre ruidos”… Resulta incomprensible que s’arribi a un  acord amb un Ajuntament i li atribueixi totes les competències referides al control, vigilància i sanció  del tema de renou i contaminació acústica quan afecta a més municipis com a Binissalem i Alaró, i  a més la pedrera de Can Negret se troba en el Terme Municipal d’Alaró. 

Demanem a la Conselleria competent RECLAMAR A L’EMPRESA PROMOTORA GARANTIES  CONCRETES, PRESSUPOSTADES I AMB UN CALENDARI CLAR I CONCRET DEL CORRECTE  COMPLIMENT DEL PLA DE RESTAURACIÓ.  

Demanem que el Consell de Mallorca elabori un informe per a valorar les conseqüències de les  voladures als edificis protegits i als jaciments arqueològics de l’entorn de la pedrera. El ‘Proyecto de  Adecuación - Adenda Medidas complementarias proyecto de voladuras’ presentat per CEMEX és  totalment insuficient en quan al control de la distància de les voladures respecte a les restes  arqueològiques. Segons l’empresa a la zona només hi ha el talaiot de Can Jeroni, una dada inexacta  ja que és prou coneguda l’existència d’altres jaciments.

Llegir 293 vegades Darrera modificació el Dilluns, 05 Juliol 2021 13:15
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.