Dimecres, 24 Gener 2018 13:46

Zonificació: el GOB alerta de la reconversió accelerada del sòl rústic en un hotel turístic

El GOB demana que el Consell restringeixi les noves autoritzacions a tot el sòl rústic.

La proposta del Consell de Mallorca relativa a la zonificació per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges d'ús residencial, indueix a la sobreocupació del sòl rústic per usos turístics/ residencials.

Al desembre de 2016 el propi Consell de Mallorca, en la Jornada que va organitzar sobre «Territori i turisme. Les estades turístiques en habitatges» ja va presentar dades relatives a l'oferta reglada i no reglada de places d'estades turístiques en habitatges ( amb dades fins a desembre de 2015). Es parlava de prop de 123.000 places, de les quals, gairebé un 38% de l'oferta es situava al sòl rústic de les Illes i del total de les situades a sòl rústic, aproximadament un 53% es troben en sòl rústic general.

Gràfic extret de la presentació PIAT Mallorca. Els sistemes territorials i el cas específic de les estades turístiques en habitatges (ETH) a Palma i Les estades turístiques en habitatges (ETH) en els distints sistemes territorials de Mallorca.

Posteriorment, al mes de març de 2017, la mateixa Consellera Garrido alertava d'un espectacular augment del nombre d'infraccions per obres il·legals en sòl rústic, degut, en el 80% dels casos, a construccions destinades a lloguer turístic. Garrido manifestava que: «l'amenaça pel sòl rústic, no estava en els habitatges, sinó en el lloguer vacacional»

Davant l'evidència del que esdevendria, el GOB i altres veus ecologistes, demanarem per activa i per passiva una moratòria de noves llicències turístiques, especialment al sòl rústic – mentre es tramitava la llei que havia de regular aquesta modalitat d'allotjament i que va sortir finalment l'estiu del 2017. Una petició que va ser desatesa per la Conselleria de Turisme, amb Biel Barceló al capdavant.

Així, des de llavors ençà el nombre de noves autoritzacions no ha aturat de créixer i podem suposar que un percentatge elevat (prop del 40%), continua situant-se al sòl rústic.

Gràfic extret de la presentació PIAT Mallorca. Els sistemes territorials i el cas específic de les estades turístiques en habitatges (ETH) a Palma i Les estades turístiques en habitatges (ETH) en els distints sistemes territorials de Mallorca.

Aquestes dades que reflexen l'espectacular increment fins a 2016, varen ser complementades el mes de juny de 2017 amb les presentades per Terraferida i que no feien més de demostrar l'efecte cridada de l'anunci de la Llei, sense establir, com hauria estat lògic i desitjable una moratòria durant la seva elaboració. (https://terraferida.cat/2017/06/17/turisme-tramita-50-557-noves-places-turistiques-per-mallorca/)

Els efectes de l'ocupació del sòl rústic per estades turístiques en habitatges.

Els efectes derivats d'aquest tipus d'ocupació i del seu incessant creixement són, entre altres, la inducció a la mobilitat privada per la dispersió dels allotjaments (contractació de cotxes de lloguer pels desplaçaments dels turistes situats a fora vila i saturació d'infrastructures), sobreutilització de camins públics, abocaments d'aigües residuals en fosses sèptiques (si n'hi ha), sobreexplotació dels pous de les zones més afectades - una dada preocupant assumint les dades que ha donat el propi consell de Mallorca relatiu a l'elevat consum d'aigua d'un turísta vs un resident (http://ib3tv.com/turista-consum-triple-litres-aigua-resident.html).

Per altra banda, la proliferació de piscines al sòl, l'artificialització del sòl, i sobretot, el canvi d'ús induït sobre el sòl rústic, indueixen a la rurbanització del camp illenc i a la pèrdua de sòl fèrtil i vocació agrària, ramadera i/o forestal del sòl rústic.

Davant aquesta realitat, que en alguns municipis és alarmant (és el cas de Pollença o Campos) i atenent a que, més de 96.000 places no quedaran afectades per la zonificació – 40.073 ja autoritzades + 45.149 en tramitació fora de zonificació + 11.000 pendents d'inciar tràmits fora de zonificació http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1&action=news&id_article=29421&id_parent=1 – consideram que el Consell ha de, via zonificació, prohibir noves autoritzacions al sòl rústic, protegit i comú.

Tal i com està ara previst en el document que es pretén dur aquest divendres a aprovació inicial, al sòl rústic comú estarà permesa la comercialització turística a unifamiliars durant tot l’any i també per a aquelles places de 60 dies anuals. I a més, tal i com diu el propi document, al sòl rústic protegit, està prohibit en principi, però deixa oberta la possibilitat a que el PIAT o Pla Territorial ho pugui modificar. Així al document de proposta diu textualment: «Atesa la protecció especial que ha de tenir aquest tipus de sòl, en aquesta zona s’hi prohibeixen les noves inscripcions al registre turístic d’habitatges residencials en els quals s’hi comercialitzin estades turístiques, excepte quan així ho determini de forma excepcional l’instrument d’ordenació territorial corresponent (PIAT o PTI)»

Només atenent l'estat de les masses d'aigua i el consum potencial de recursos hídrics assignats a aquestes places, i la dispersió de l'allotjament amb el necessari increment de la mobilitat turística en cotxe privat i la conseqüent saturació d'infraestructures, hi ha motius suficients per descartar l'autorització de noves places al sòl rústic.

Llegir 1409 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.