Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (393)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

Representants de l'empresa a les Illes varen voler presentar el projecte al GOB cercant el suport i implicació en el projecte.

El projecte ens sembla un despropòsit per a Palma i per a la illa, on sembla que hi ha inversors que encara la consideren un territori a explotar per a l'oferta d'oci a costa del territori.

La Direcció General d'Agricultura ha tret una proposta de Decret que pretén donar competències urbanístiques a l'administració agrària i que aquesta pugui exonerar de complir paràmetres urbanístics noves edificacions agràries o complementàries, edificacions objecte de legalitzacions, ampliacions o reformes i canvis d'usos d'edificacions existents per destinar-les a activitats cicloturístiques.

Després d'anys de tramitació administrativa per establir la partió del domini públic marítimo-terrestre el Ministeri resol a favor del que han defensat GOB, Alternativa per Artà i l'Associació de Veïnats de Montferrutx de la Colònia de Sant Pere.

Davant l’historial interminable de sentències, recursos i impugnacions referent a la construcció del gran habitatge unifamiliar conegut com a “Villacortina” en referència al seu promotor, consideram que ni ara ni mai s’hauria d’haver concedit llicència urbanística a aquesta edificació.

Incompleix clarament la normativa urbanística de la zona, en concret el Pla General d’Urbanisme aprovat l’any 1990 i que per ara és l’únic instrument aprovat per a aquella zona que actualment és vigent i d’obligat compliment mínim, a més d’altres lleis i normes de caràcter general.

La Conselleria de Medi Ambient ha demanat al promotor ALCUDIAMAR SA que presenti un estudi d'avaluació ambiental simplificat del projecte a mitjans de juny

Demana la nul·litat de l'autorització dels serveis de temporada a Son Bauló, Can Picafort i Son Serra.

L'argumentari per aquesta pròrroga és el mateix que el PP posà en dues ocasions damunt de la taula «en temps de crisi no han aprovat definitivament els projectes d’urbanització o dotació de serveis de clavegueram, per manca de recursos, perquè el termini és insuficient o per altres circumstàncies".

Pàgina 10 de 33

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.