Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (507)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.


Hem presentat nova sol·licitud de paralització de les obres en execució a l’Hotel Don Pedro, ordenada pel Consell de Mallorca.

El GOB ha rebut comunicació sobre una resolució del Departament de Territori i Infraestructures informant de l’acord d’iniciar procediment sancionador i de suspensió cautelar d’obres als edificis de l’Hotel Don Pedro i l’Hotel Vistamar, situats a Cala Clara de Sant Vicenç al terme de Pollença.

Dimecres, 06 Febrer 2019 13:24

Un xalet damunt la Serra d'Alfàbia!

Si pensàvem que ja ho havíem vist tot pel que fa a urbanisme salvatge, idò no

Al novembre de 2017, la CBMA va arxivar l’expedient d’avaluació d’impacte ambiental que es tramitava des del 2007.


La urbanització preveia la construcció d’uns 200 solars davant de la mar i devora l’ANEI de la Victòria.

Fa tres anys ja posarem de manifest la realització d’obres de reforma a l’Hotel Don Pedro a les administracions competents sense que a dia d’avui hagin fet res per a la restauració de la legalitat vulnerada.

Però denúncia a més, i sobretot, la mercantilització especulativo-immobiliària de la Ciutat i la gentrificació del barri de Nou Llevant.

La resolució Ministerial és bona i deixa els 100m de zona de servitud impossibilitant la construcció dels 18 xalets que inicialment s’hi preveien.

Des del GOB consideram que l'Ajuntament ha de valorar totes les possibilitats per garantir la protecció del 100% de la Illeta de Molí den Regalat.

Pàgina 10 de 43

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob