Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (507)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

A l'inici de la platja d'Alcúdia, davant l'edifici Xara i rodalies, hi ha mitja dotzena de bars que ocupen la platja amb taules, cadires, tendals fixes, il·luminació, etc., sense que ens consti cap autorització per a aquestes ocupacions i activitats comercials.

Durant aquestes setmanes a més, el GOB ha mantingut reunions amb diversos grups polítics del Parlament per plantejar els aspectes claus indispensables que consideram que s'han de valorar en la tramitació del Decret Llei com a projecte de Llei.  

La «circularitat hotelera» que pregona el DL 3/2022 del Govern de les Illes Balears, finança l’increment de categoria dels hotels amb fons públics europeus que havien de servir per pal·liar els efectes de la COVID-19.

A la zona de serveis del port en el Port de Pollença, administrada per l'ens públic Ports de les Illes Balears adscrit a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, s'estan construint un conjunt de sis casetes d'obra per a ús de punts d'oficina i venda de bitllets per a les embarcacions de lloguer turístic i altres activitats, és a dir, per a usos comercials.

A la zona de serveis del Port de Pollença administrada per l’ens públic Ports de les Illes Balears adscrit a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge s’estan construint un conjunt de sis casetes d’obra per a ús de punts d’oficina i venda de bitllets per a les embarcacions de lloguer turístic i altres activitats.

Els nous creixements en rústic, la recuperació dels urbanitzables desclassificats pel DL 9/2020 i els nous nusos viaris centren el gruix de les al·legacions del GOB.

Ses Fontanelles, la problemàtica dels recursos hídrics i la priorització de "projectes estratègics" per comptes de l'atenció i priorització dels dels programes de millora i revitatlització urbana als barris, són altres aspectes que consideram que cal revisar d'aquest nou instrument d'ordenació urbanística.

Un aspecte clau i que cal revisar en profunditat és la Memòria econòmica: incentiva processos especulatius i no reflecteix la realitat de les càrregues i beneficis del procés urbanitzador.

Des del GOB consideram que el Pla General de Felanitx com a instrument d’ordenació urbanística ha d’apostar per la rehabilitació i regeneració urbana en comptes d’apostar per nous creixements i sobretot contenir l’expansió territorial i urbanística al sòl rústic.

Pàgina 2 de 43

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob