Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (454)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

El GOB recorda que en el moment de l'aprovació de la polèmica esmena Nadal al Parlament, va instar a MES i PODEMOS a presentar recurs d'inconstitucionalitat.

La llei determina que els nous passejos, han d’estar en tot cas, fora de la ribera de de la mar.

Consideram que tant en les formes com en el fons, la gestió de l’impost és un frau a l’esperit inicial de la llei de l’impost de turisme sostenible i els propòsits pels que va ser concebuda.

El GOB i altres entitats han estat convocades amb 48h d'antelació a un Ple extraordinari que posa de manifest que aquest Govern fa al que vol amb l'Impost.

Cal desturistitzar i diversificar l'economia atenent els reptes ambientals. Regalar els doblers de l'ecotaxa als hotelers, baixar les taxes aeroportuàries, noves connectivitats, més doblers públics a promoció turística i rebaixes fiscals, no són mesures no social ni ambientalment responsables.


El GOB ha informat avui a la Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca en relació a les al·legacions presentades contràries a la modificació puntual del PGOU de Felanitx que pretén exonerar l’índex d’intensitat turística las establiments d’interior i la delimitació dels nuclis antics de Felanitx i Portocolom.

Vist que el projecte augmenta la zona encimentada per a major mercantilització de l’espai i elimina gairebé tot l'arbrat i enjardinat actual amb l’excusa dels costos de manteniment, queda clar que l’objectiu no és millorar la zona de passeig com a espai públic

Pàgina 3 de 38

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.