Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (461)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.


El GOB ha informat avui a la Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca en relació a les al·legacions presentades contràries a la modificació puntual del PGOU de Felanitx que pretén exonerar l’índex d’intensitat turística las establiments d’interior i la delimitació dels nuclis antics de Felanitx i Portocolom.

Vist que el projecte augmenta la zona encimentada per a major mercantilització de l’espai i elimina gairebé tot l'arbrat i enjardinat actual amb l’excusa dels costos de manteniment, queda clar que l’objectiu no és millorar la zona de passeig com a espai públic

Fa més de 40 anys de la construcció il·legal del Restaurant Es Repòs sobre la platja de Portals Vells i més de 20 anys de la resolució de l'expedient d'infracció ordenant la retirada de l'edificació. Tot i això el Bar Restaurant continua a dia d'avui en funcionament.

Què pots fer si te trobes amb una situació de sobreocupació i/o abús i privatització del domini públic.

El GOB va presentar la setmana passada una denúncia de Demarcació de Costes perquè no ens costa que estiguin autoritzades.

Cal posar les bases per a la transició eco-social.

Moltes d’aquestes explotacions ja estan en funcionament des de fa mesos quan l’exposició pública de l’expedient no acabava fins el passat 16 de juliol.

Pàgina 4 de 39

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.