Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (507)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

El GOB posa de manifest il·legalitats greus que podrien tenir conseqüències penals per prevaricació.

Es tracta de l'ocupació de 15.629 metres quadrats de domini públic marítim terrestre, destinat a passeig marítim, accessos, serveis i 6 bars-quioscs, en un tram de costa del Sector I de la Platja d' Alcúdia

Dimarts, 26 Novembre 2019 10:33

A Bunyola ha començat la destrossa de Can Mas

5 mesos per poder accedir a l'expedient municipal que ara estam analitzant, però les obres ja han començat.

El GOB va presentar ahir al·legacions al projecte de restauració i explotació de la pedrera Sa Garrigueta d'Establiments

El projecte es presenta com un projecte de restauració però l'opció per la que aposta el propietari implica la continuïtat de l'explotació, a la qual ens hi oposam rotundament. El GOB dona suport a les associacions veïnals contràries també a un projecte que implicaria la represa de les operacions de voladura.

Consideram que hi ha indicis suficients que s’ha comès una infracció greu i en canvi les declaracions del responsable de Ports són que «la mar elimina ja de forma natural i paulatinament les restes de material» dragat tipus «C» que s’han abocat irregularment a la mar havent pogut afectar la zona LIC de la Badia d’Alcúdia.

El GOB recorda que en el moment de l'aprovació de la polèmica esmena Nadal al Parlament, va instar a MES i PODEMOS a presentar recurs d'inconstitucionalitat.

La llei determina que els nous passejos, han d’estar en tot cas, fora de la ribera de de la mar.

Pàgina 7 de 43

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob