Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (435)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

 

L'esmena presentada pel Partit Popular a la Llei d'habitatge que permet l'ampliació del centre Rafel Nadal va ser redactada pel propi Govern.

S'acaba la legislatura i toca assumir la responsabilitat de la Presidència i la de posar límits al creixement i a les noves infraestructures de carreteres.

Presentam informe-valoració de les polítiques del Consell en matèria de territori i carreteres.

Demanam que suspengui les obres tal i com preveu el Reglament de Costes quan es tracta d'obres que afecten el Domini Públic Marítimo Terrestre.

PSOE i MES han presentat una proposta per modifica la llei urbanística de forma que es puguin autoritzar encara més hotels a sòl rústic.

Des del GOB sol·licitam que si s'exploten es faci via concurs públic i que s'adaptin a les superfícies permeses per la normativa.

Des del GOB sol·licitam la immediata paralització d’aquestes obres, i la restitució dels terrenys al seu estat natural anterior.

Fa anys que el GOB juntament amb veïns de la zona alerten dels processos de privatització i degradació de la Caleta.

Des del GOB sol·licitam la immediata paralització d’aquestes obres, que s’ordeni la retirada del que ja s'ha construit i s’imposin les sancions corresponents als seus responsables, als promotors i constructors de les mateixes.

Pàgina 7 de 37

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.