Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (507)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

Fa més de 40 anys de la construcció il·legal del Restaurant Es Repòs sobre la platja de Portals Vells i més de 20 anys de la resolució de l'expedient d'infracció ordenant la retirada de l'edificació. Tot i això el Bar Restaurant continua a dia d'avui en funcionament.

Què pots fer si te trobes amb una situació de sobreocupació i/o abús i privatització del domini públic.

El GOB va presentar la setmana passada una denúncia de Demarcació de Costes perquè no ens costa que estiguin autoritzades.

Cal posar les bases per a la transició eco-social.

Moltes d’aquestes explotacions ja estan en funcionament des de fa mesos quan l’exposició pública de l’expedient no acabava fins el passat 16 de juliol.

Una doble infracció, una de caire urbanístic i ambiental i una altra de caràcter fiscal per quan s’està fent un ús lucratiu d’uns terrenys no emparats per cap autorització ni concessió per a l’ús de pàrquing públic de pagament.

Els «reptes» presentats són només les conseqüències d’un model insostenible social i ecològicament i obvien la crisi ecològica que afrontam com a territoris insulars turistitzats i també a nivell global.

Pàgina 8 de 43

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob