Territori i urbanisme

Territori i urbanisme (424)

L'entitat realitza un seguiment dels planejaments, projectes urbanístics i les normes que afecten a l'ordenació del territori amb l'objectiu d'analitzar i difondre les repercussions que poden tenir sobre el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, el GOB compta amb un gran nombre d'experts voluntaris que analitzen les implicacions dels projectes i iniciatives més significatives. Per altra banda, el seguiment i denúncia de la indisciplina urbanística és també un dels pilars en que es fonamenta l'activitat d'aquesta àrea.

El GOB a més, és actualment present en diferents organismes i consells assessors on s'avaluen aquests tipus de projectes des del punt de vista tècnic: Ponència Tècnica d’Urbanisme del Consell de Mallorca, Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental, Ports de les Balears... El GOB defensa sempre la necessitat de contenció del creixement qüestionant determinades infrastructures, reclamant la necessitat d'establir sostres i quotes de creixement, la protecció del sòl rústic, i l'aplicació efectiva de la disciplina urbanística.

Sorprèn que el Consorci de Transports de Mallorca ja hagi tret a licitació de les obres d'un projecte que encara no està aprovat.

El GOB se sorprèn de l'anunci fet avui d'aprovació de l'avançament del PGOU sense passar pel Ple i sense esmenar les deficiències advertides pel GOB.

La manca de personal per a inspecció i gestió d'expedients propicia la proliferació d'obres sense llicència en sòl rústic.

El principal motiu és l'incompliment de la normativa urbanística del Pla General de Pollença.

El GOB denuncia que Demarcació de Costes permet ara obres de reforma al tram II del passeig de la platja d’Alcúdia sense la corresponent concessió administrativa.

Després de cinc anys des de la sentència definitiva, el Jutge autoritza l’Ajuntament perquè entri als apartament i redacti definitivament el projecte de demolició.

L'extinció de la primera llicència implica que Unibal-Rodamco no pugui recuperar i executar el primer projecte de 22 edificis que estava previst a la zona humida de ses Fontanelles

Pàgina 8 de 36

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.