Dissabte, 26 Gener 2019 11:51

El Consell de Mallorca no té els 100 milions d'euros de les obres viàries en curs.

El pressupost general de l'Estat ja fa dos anys que no inclou el conveni de carreteres

 

 

El Ministeri no ha ingressat ni un euro al CIM des de l'any 2012. El Consell preveu ingressos que no figuren en els PGE. La Plataforma antiautopista exigeix al Consell que publiqui les garanties de finançament de les obres viàries en curs d'execució i les actes de la comissió de seguiment

El Consell Insular de Mallorca (CIM) ha pressupostat, només per a l'exercici de 2018, 96 milions d'euros en obres viàries sense cap suport financer real. El Consell ressuscita, sense documentar-ne l'aval de Madrid, un conveni de carreteres fantasma que ja porta set anys sense cap transferència econòmica. El Ministeri no ha ingressat ni un cèntim al CIM, a aquest efecte, des del 2012. Les autopistes del CIM reposen sobre un entramat pressupostari que no té base real. 

Les obres de l'autopista de Llucmajor a Campos, així com la resta de les obres viàries del Consell de Mallorca actualment en curs o a punt d'iniciar-se (segon cinturó, accés a Lloseta, circumval·lació d'Algaida), no tenen cap garantia de ser finançades pel conveni de carreteres signat el 2007 entre el Consell i el ministeri de Foment. Des de l'any 2012, el ministeri no ha ingressat cap quantitat al Consell Insular de Mallorca (CIM) per aquest concepte. Les quantitats pactades, tot i que fins l'any 2016 s'incorporaven al pressupost de l'Estat, deixaren de ser transferides. Per tant, el Consell porta sis anys sense percebre cap quantitat per aquest concepte ni té cap possibilitat de rebre-la atès que, des de 2017, l'Estat ha deixat d'incloure les anualitats del conveni en els seus pressuposts generals (PGE).

El conveni és lletra morta no només pels sis anys d'incompliment, sinó perquè en els pressuposts generals de l'Estat (PGE) de 2017 i 2018 l'Estat deixà d'incloure el conveni de carreteres en els seus comptes. Malgrat això, el CIM ha continuat incorporant-lo, de manera temerària, en els seus pressuposts. El 2019, la xifra pressupostada pel Consell per a obres viàries sense garanties reals pot superar els 100 milions d'euros. Paral·lelament, l’Estat, en el projecte de PGE de 2019, només preveu transferir al Consell per aquest concepte mig milió d’euros (en comptes dels 27 milions prevists en el Conveni de carreteres). Atès que el Consell ha pressupostat per al 2019 123 milions d’euros per a obres de carreteres, el forat que l’incompliment del conveni pot generar superaria els 122 milions d’euros.

El Consell intenta dissimular la manca de garantia real per al finançament de l'autopista de Llucmajor-Campos mitjançant una modificació de crèdit descoberta en la liquidació del pressupost de 2017. Aquesta operació incorpora una partida de 46 milions d'euros que només pot procedir de la incorporació d'un suposat romanent de les partides de 23 milions d'euros dels anys 2015 i 2016 que l'Estat va comprometre en el seu pressupost, però que el Consell no va rebre.

La temeritat del Consell és majúscula. En el 2018, en comptes d'assumir que l'Estat ha deixat de finançar el conveni, el Consell ha multiplicat per quatre les seves previsions d'ingressos, passant de 23 a 96 milions de previsió d'obres. El 2019, la inversió pressupostada en carreteres suma 123 milions d’euros quan l'Estat només preveu transferir-ne mig milió.

Desplegament de l'entramat pressupostari

Els responsables d'Hisenda i de Carreteres del Consell, conscients d’això fa temps, haurien ordit tota una trama d’enginyeria comptable consistent a fer veure que disposarien d’aquest finançament, tot i saber que aquest mai no arribaria.
En els pressuposts del CIM de 2017, s'inclouen 25 milions d'euros en previsions d'ingressos per a obres, i s'augmenten fins a 71 milions amb una modificació de crèdit per valor de 46 milions d'euros. En els pressuposts de 2018, a aquests 71 milions d'euros s'hi afegiren els 25 milions d'euros a compte de la suposada anualitat del “conveni fantasma” amb el ministeri, per la qual cosa el Consell acumulà temeràriament -a compte d’un conveni que ja no figurava en els PGE- una suma total de 96 milions d'euros per a obres. Una quantitat desorbitada i completament mancada de credibilitat: el CIM pressuposta 96 milions d'euros a compte del conveni i l'Estat en pressuposta 0.

La Plataforma Antiautopista denuncia la temeritat dels dirigents del Consell, que compromet les arques de la institució insular en unes quantitats tan altes sense cap garantia financera, i lamenta el seu entestament a fer unes autopistes que, al final, pagarem els mallorquins. Denunciam una vegada més l'obscurantisme i les trames de l'equip dirigent del Consell i instam la consellera Garrido, el conseller Bonet, el president Ensenyat i el vicepresident Jurado a publicar tant les actes de les reunions de la comissió de seguiment del conveni de carreteres, com l'expedient i els informes que avalin la modificació de crèdit de 2017; així com la documentació que acrediti l'existència de crèdit real per als 123 milions en obra viària pressupostats en aquest 2019 a compte del conveni de carreteres.

La legislatura de la sostenibilitat, la participació i la transparència acaba, pel que sembla, amb les majors obres viàries empreses en una dècada i amb les arques públiques severament compromeses sota un tel de deute multimilionari i ocultacions irresponsables .

 ADJUNTAM POWER POINT EXPLICATIU

Llegir 1045 vegades Darrera modificació el Dimecres, 30 Gener 2019 13:12

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.