Dijous, 08 Juny 2017 11:09

EL GOB adverteix que el PGOU de Pollença no permet implantar la nova estació d’autobusos del port als terrenys prevists per l’Ajuntament.

Evitar aquest col·lapse de Formentor implica l'ubicació d'un nou aparcament dissuasiu al Port de Pollença. Evitar aquest col·lapse de Formentor implica l'ubicació d'un nou aparcament dissuasiu al Port de Pollença. ib3tv

Proposam que es cerquin uns altres terrenys per a la nova estació d’autobusos del Port de Pollença.

Resulta mal d’entendre com dues institucions que han de vetllar pel compliment de l’ordenament urbanístic promoguin actuacions d’usos del sòl completament al marge del planejament urbanístic.

 

 

Davant la presentació de la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Pollença i el Consorci de Transports de Mallorca per a la construcció d’una estació d’autobusos al Port de Pollença, on l’Ajuntament ha de cedir uns terrenys municipals d’aproximadament uns 3.000 m2 per a l’establiment i construcció de l’estació, des del GOB hem fet arribar a les dues institucions un escrit sobre la no idoneïtat urbanística d’aquests terrenys per a la implantació d’aquesta infraestructura de transports.

Aquests terrenys estan qualificats al PGOU com a equipaments, regulat a la Norma 119 de les normes urbanístiques com a Equipament General del Port de Pollença (EGP), definida com a “Àrea destinada específicament a usos de equipament sanitari assistencial, soci cultural, esportiu i a espais lliures públics.”, però no com a infraestructura general de transport.

Així, al PGOU, trobem com la Norma 39 Ús d’equipaments, en detalla cinc: l’ús docent, l’ús sanitari assistencial, l’ús soci cultural, l’ús esportiu i l’ús recreatiu. En canvi la Norma 41 Ús d’ infraestructures, en detalla quatre més: serveis generals, port, senyals marítimes i vials i estacions.

L’ús de infraestructura de vials i estacions ve definit com: “És l’ús relacionat amb la circulació i el transport terrestre. S’inclouen en aquest ús els espais públics annexes a la xarxa viaria destinats al dipòsit temporal de vehicles, així com les estacions de carga i descarrega de mercaderies i persones.”

Per l’exposat anteriorment s’arriba amb claredat a la conclusió que els terrenys de la denominada àrea d’equipaments general del port de Pollença (EGP) no és apta per a l’establiment d’una infraestructura general de transport públic com és una estació d’autobusos amb una superfície afecta d’uns 3.000 m2.

L’alternativa
Per altra part proposem que s’hauria de considerar una possible ubicació per a una estació d’autobusos als terrenys ja transformats i pavimentats de l’antiga Motonàutica Bonaire amb una extensió d’uns 4.450 m2. Aquests terrenys formen part de l’àmbit del sector UP-7 “La Gola”, terrenys que l’Ajuntament està obligat a expropiar. Una vegada aconseguits aquests terrenys i mitjançant un canvi en el planejament urbanístic podrien passar a la qualificació d’ús de infraestructura per a estació d’autobusos, ja siguin de transport públic com discrecional i també com a àrea d’aparcament donada la seva extensió. A més tenen una posició geogràfica molt més cèntrica.

Finalment, resulta mal d’entendre com dues institucions que han de vetllar pel compliment de l’ordenament urbanístic promoguin actuacions d’usos del sòl completament al marge del planejament urbanístic.

Llegir 1023 vegades Darrera modificació el Dimecres, 14 Juny 2017 14:38

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.