Dijous, 19 Setembre 2019 12:36

El GOB demana a la CBMA que insti al Ministeri a que no autoritzi cap projecte aeroportuari que pugui implicar un increment d'operativitat/vols/passatgers a l'aeroport de Palma atesa la situació d'emergència climàtica

Com a òrgan ambiental ha d'assumir i liderar la necessitat d'actuar assumint la situació d'emergència climàtica.

Cal tenir en compte la contrastada i important incidència de l'aviació en relació a l'emissió de  gasos d'efecte hivernacle. I el pes del l'aviació en la petjada de la indústria turística. Un 69% de les emissions de  GEI associats al turisme global correspon als vols turístics tal i com posa de manifest l'article "Carbon Foorprint of Global Tourism" publicat a la revista Nature.

 

La sessió d'avui Subcomité d'Avaluacions Ambientals s'ha exposat la contestació a la consulta sobre el projecte "Redisseny de maniobres d'entrada i sortida instrumentals per l'aeroport de Mallorca".

El GOB ja va adreçar al Ministeri el mes d'agost. El projecte present forma part d'una sèrie de projectes que en els darrers mesos AENA ha anat tramitant en els darrers mesos, tots ells adreçats a augmentar operativitat i per tant possibilitat d'incrementar número de vols i passatgers a l'aeroport de Palma.

Des del GOB hem plantejat la necessitat d'avaluar de manera sinèrgica els impactes dels diferents projectes  que s'avaluen de manera fraccionada i que incideixen tots en l'increment d'operativitat, i per tant, de trànsit, a l'aeroport de Palma. Un aeroport en una illa amb indicis greus de massificació i turistització excessiva, tant des del punt de vista d'allotjament, com des del punt de vista de saturació d'infrastructures, de consum de recursos i d'incidència negativa en el benestar de les persones que resideixen a l'illa.

A més consideram que cal revisar i contextalitzar els projectes en els instruments de planificació (Pla Director de l'Aeroport i DORA (2017-2021)) i que aquests siguin revisats i actualitzats de manera participada amb la Comunitat Autònoma, atenent la incidència climàtica i la situació de saturació turística que viu la Illa.

Finalment des del GOB hem reclamat al Subcomitè que elevi al Ple de la Comissió Balear de Medi Ambient que insti el Ministeri a no autoritzar cap projecte/operació que pugui implicar un augment de l'operativitat i per tant, nombre de vols i passatgers que transiten l'aeroport de Palma, atenent:

  • La situació d'emergència climàtica global, per la qual s'ha convocat la primera vaga mundial pel Clima el proper divendres 27 de setembre.

  • La incidència contrastada i important de l'aviació en termes d'emissió de GEI, tal i com posen de manifest les dades publicades per l'entitat Transport and Environment i que en el cas de les Illes, va molt vinculat al model econòmic de la illa basat en el monocultiu turístic intensiu, que en els darrers anys ha augmentat el nombre de turistes i concretament, el nombre de turistes que arriben  per via aeroport, incidint greument en la petjada climàtica de les Illes i amb impactes negatius socials, ambientals i de saturació d'infrastructures que pateix les illes pels excessos actuals de l'activitat turística. 

Com a a òrgan ambiental ha d'assumir i liderar la necessitat d'actuar assumint la situació d'emergència climàtica.

 

CBMA: Comissió Balear de Medi Ambient

Transport and Environment: transportenvironment.org

Llegir 630 vegades Darrera modificació el Dimecres, 25 Setembre 2019 10:30

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.