Dimarts, 12 Novembre 2019 09:53

El GOB demana la retirada i suspensió dels projectes prevists en el Pla Director Sectorial de Carreteres(2009) i concretament, el de la Ronda Nord d’Inca

El GOB demana la retirada i suspensió dels projectes prevists en el Pla Director Sectorial de Carreteres(2009) i concretament, el de la Ronda Nord d’Inca DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE UNA MODIFICACIÓN DE PLAN APROBADO MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE INCA TRAMO CARRETERAS M A 2130 (SELVA) - M A 13 (ALCÚDIA)

Atesa l’assumpció de la situació real d’emergència climàtica, no s’inverteixi cap dobler públic en infraestructures que responen a un model expansiu tant en l’ús del transport privat per carretera.

També demana que la Comissió Balear de Medi Ambient insti a Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears, a suspendre l’actual PDS de Carreteres i l’impuls i la implementació i dotació pressupostària del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears.

 

El GOB va presentar ahir al·legacions al tràmit ambiental de la nova proposta de reserva viària per la Variant Nord d'Inca. Un projecte modificat que contempla el tram entre la carretera de Selva i Alcúdia, que ha estat reduít i repensant, amb bon criteri, per part de l'Ajuntament d'Inca però que tot i així, atenent l'assumpció de la situació real d'emergència climàtica trobam, a dia d'avui, totalment injustificable.

Tal com expliciten els documents posats a informació pública la necessitat de desenvolupament de la Ronda Nord d’Inca ve determinada pel Pla Director Sectorial de Carreteres que és el que fixa la necessitat d’aquest desenvolupament. Un Pla de Carreteres, modificat al 2009, que manté inamovible el plantejament de creixement infraestructures viàries del primer pla de carreteres aprovat al 1998. Un pla obsolet, tant des del punt de vista de plantejament viari, al marge de qualsevol plantejament o planificació integrada de la mobilitat a la illa, que respon a un model urbanístic i territorial expansiu de grans creixements que a dia d’avui, amb l’assumpció de la situació d’emergència climàtica i conscient del caos generat per l’excés del parc de vehicles a la illa, i concretament a Inca, requereix ser desbancat radicalment.

És evident que la reserva plantejada millora substancialment les condicions i impactes del que s’havia plantejat amb anterioritat com a Ronda Nord i a la qual el GOB ja va presentar al·legacions al seu moment, però també és cert que la situació actual d’emergència no ens permet seguir continuant amb les inèrcies de planificació infraestructures totalment insostenibles des del punt de vista ambiental, sobretot pel que fa a la continuació d’un model de mobilitat només enfocada en al construcció infraestructures pel transport privat per carretera, amb projeccions de carreteres al voltant de nuclis urbans que no afavoreixen la integració en l’escala urbana i condicionen la implementació d’altres estratègies integrals de mobilitat plantejades des de l’actual paradigma de crisi ecològica i ambiental.

En aquest sentit, el Document inicial estratègic determina a efectes de la necessitat de la variant, que el NO desenvolupament de la Variant correspondria a una modificació del PDS de carreteres, que és el que va establir el seu desenvolupament a partir de l’anàlisi de necessitats, tot i que no va establir el traçat. L’opció zero es considera pels redactors com una falsa alternativa precisament perquè implicaria la modificació, que al nostre entendre és urgent i imprescindible del Pla Director Sectorial de Carreteres. Atenent el diagnòstic actual en relació al transport i la mobilitat a les illes, i la seva contribució a l’escalfament global així com els escenaris previst de pic del petroli, ens sembla que les opcions que cal abordar amb emergència, passen per la dissuasió de l’ús del transport privat per carretera, les inversions urgents en transport públic, etc.

Per tant en aquest sentit demanaríem la retirada de qualsevol plantejament de nova infraestructura viària, suspendre l’actual PDS de Carreteres i l’impuls i la implementació i dotació pressupostària del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears i la redacció i aprovació urgent de la Llei de Mobilitat sostenible anunciada en la declaració d’Emergència Climàtica de les Illes Balears, feta el divendres passat dia 8 de novembre pel Consell de Govern. No té sentit que ara mateix s’inverteixin doblers públics en projectes que responen a un model de compromet les opcions més sostenibles de transport que han de tendir necessàriament a la disminució i dissuasió del transport privat per carretera.

En aquest sentit trobam totalment denunciable que encara es pretengui justificar la creació de la variant com un efecte positiu en relació a la problemàtica del canvi climàtic per la major eficiència (relativa i temporal) del tràfic, contribuint així a una disminució de les emissions. Tots els anàlisi de sostenibilitat de les infraestructures de transport, tenen clar que la creació de noves vies indueix la intensificació de trànsit. Funciona com element atractor de més trànsit fins el col·lapse de les noves vies.

Per tant, la construcció i inversió de doblers públics en una nova infraestructura que afavoreixi el transport, majoritàriament privat, per carretera no fa més que agreujar un model de mobilitat contaminant, obsolet i que requereix ser majoritàriament reemplaçat per les ofertes de transport públic, especialment en connexions interurbanes, i el redisseny de la mobilitat en els nuclis urbans afavorint els models de transport no motoritzats, el transport públic i la recuperació de l’espai públic ara totalment enfocat i ocupat per la dictadura del cotxe privat. Sembla en aquest sentit, un absurd i d’una responsabilitat extrema que encara es pretengui justificar la creació de la variant com un efecte positiu en relació a la problemàtica del canvi climàtic.

Per altra banda, i en el context assumit d’emergència climàtica ens sembla injustificable qualsevol afectació a parcel·les amb usos o potencial agrícoles, i el segellament i impermeabilització pel procés d’artificialització/asfaltatge de sòl fèrtil.

Per tot això, demanam:

  • La retirada i suspensió de la tramitació de qualsevol del projectes prevists en el Pla Director Sectorial de Carreteres, 2009, i concretament de la variant Nord d’Inca i que, atesa l’assumpció de la situació real d’emergència climàtica,
  • Que no s’inverteixi cap dobler públic en infraestructures que responen a un model expansiu tant en l’ús del transport privat per carretera, com en l’ocupació de sòl rústic fèrtil per noves infraestructures viàries que no responguin a models més integrats i sostenibles de mobilitat que representin una alternativa real a la massificació i ús/abús del cotxe privat.
  • I que la Comissió Balear de Medi Ambient insti a Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears, a suspendre l’actual PDS de Carreteres i l’impuls i la implementació i dotació pressupostària del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears i la redacció i aprovació urgent de la Llei de Mobilitat sostenible anunciada en la declaració d’Emergència Climàtica de les Illes Balears, feta el divendres passat dia 8 de novembre pel Consell de Govern.
Llegir 673 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.