Dilluns, 14 Mai 2018 16:44

El GOB insisteix en la retirada del projecte d'accessos del Coll den Rabassa.

El GOB ha presentat avui al·legacions al projecte que considera que ni s'hauria d'haver aprovat inicialment per part dels partits del pacte al Consell.

El GOB ha presentat avui al·legacions al projecte constructiu de millora dels nous accessos des de l'autopista de Llevant (Ma-19) a Mercapalma, centre comercial, Coll d'en Rabassa, camí fondo (Ma-5011) i Ma-30 (millora d'accessos Palma), aprovat inicialment pel Ple del Consell.

En dues ocasions, el GOB va demanar que el Consell retirés aquest projecte, emplaçant al Consell i a la resta d’institucions a trobar una solució equilibrada i molt menys impactant i costosa per l’enllaç del Coll d’en Rabassa.

El Consell vol resoldre aquest punt i el projecte d'enllaç Coll den Rabassa que proposa el Consell té com a principal objectiu separar els dos tipus de trànsits, establint-se per una banda l’enllaç principal entre l’autopista de Llevant i el desdoblament de la Ma-30S, i per l’altra, els enllaços locals amb el Coll d’en Rabassa i els polígons de serveis del Camí Fondo.

Una proposta que té alternatives que no han volgut ser considerades.

Aquesta és la proposta del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca. Però tenim constància d'una proposta presentada pel departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma que podria resoldre la connexió de les trames urbanes locals i les vies ràpides,mantenint l'enllaç entre vies ràpides proposat pel Consell, unificant les connexions entre les vies ràpides i els carrers urbans en una sola rotonda i plantejant un eix vertebrador de connexió de les àrees més immediates i dels barris de Coll de'n Rabassa i Son Ferriol reduint les interferències amb els viaris.

Pel que sembla però, el Consell de Mallorca – departament de Carreteres – ha obviat aquesta proposta de l'Ajuntament – Urbanisme – i com s'ha fet històricament, continua planificant les carreteres que acabaran condicionant l'urbanisme de la Ciutat, sense considerar la necessària integració d'ambdues visions.

Altres arguments
Incompliment de la Llei d'Aigües
El projecte presentat preveu que tota l’aigua que es reculli al llarg de l’autovia es faci mitjançant una canalització fins al Torrent Gros per abocar tota l’aigua contaminada pels residus de l’autovia en un únic lloc vora la platja de Ciutat Jardí. Això va contra els principis de sostenibilitat que actualment recomanen utilitzar sistemes de drenatge sostenible d’infiltració al terreny, evitant haver de fer grans infraestructures innecessàries pel desguàs de pluvials.

Nou estudi d'impacte ambiental
Atesa la proximitat al sòl urbà i la topografia del paisatge, propi del Pla de sant Jordi, l’impacte visual i paisatgístic que tindria la proposta del Consell de Mallorca és desmesurada. La sobreelevació del terreny de la rasant de l’autovia en quasi un kilòmetre i fins a 9 metres en part del recorregut, és desproporcionada i totalment innecessària.

Entenem imprescindible un nou estudi d’impacte ambiental per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears Es tracta d’una modificació substancial del projecte presentat anteriorment doncs es modifica la rasant del tram d’autovia de manera que al llarg de més de 700 metres s’eleva a una alçada de 9 metres, mitjançant murs de terra que provocarà un greu impacte visual i esdevindrà una barrera física infranquejable en el territori.

Per tot això, demanam, que es retiri l'actual projecte i es plantegi un nou projecte que atengui els aspectes esmentats sobretot pel que fa a no donar continuïtat a l'actual model d'infrastructures.

Llegir 1594 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.