Divendres, 24 Febrer 2017 14:35

El nou pla de busos interurbans, un bon avanç cap a l'ampliació de la xarxa de transport públic a Mallorca

Imatges de l’acció que férem des del GOB al 2010 per comparar l’impacte dels mitjans de transport Imatges de l’acció que férem des del GOB al 2010 per comparar l’impacte dels mitjans de transport

El GOB ha presentat avui al·legacions a l'esborrany del Pla Insular de serveis de transport tregular de viatgers per carretera de Mallorca que inclou les noves línies de bus de l'aeroport cap a destinacions turístiques, Inca i Manacor

El dèficit de la xarxa i la qualitat del transport públic a Mallorca ha estat una de les qüestions més denunciades i reivindicades pel grup ecologista. Ha costat molt que l'alternativa del transport públic, ja sigui en tren o en bus, en els trasllats interurbans representi una alternativa econòmica, eficiènt i efectiva per a la majoria dels desplaçaments arreu de l'illa. La manca d'inversió històrica en la xarxa de ferrocarril sumat al sistema de concessions de les línies de bus que hi ha hagut fins ara, ha implicat que per a molta gent, ni per temps ni per costos, ni per freqüència ni per abast, l'alternativa del transport públic fos una alternativa viable pels seus desplaçaments habituals.

El fet que les actuals concessions acabin al 2018 ha representat una oportunitat que s'ha aprofitat per a replantejar el sistema de gestió, les línies, els serveis i la disposició de la xarxa de busos interurbans per optimitzar-la per tal de que acabi fent-se un trasvàs de persones dels mitjans de transport privats per carretera als mitjans de transport de viatgers per carretera, atenent a criteris de cobertura y equitat territorial, amplitud horària del servei, màxima cobertura i connexió de diferents opcions de transport públic, fiabilitat i regularitat en la prestació del servei, optimització de la velocitat comercial, augment de la freqüència de pas, eficiència energètica i menor impacte d'emissions d'efecte hivernacle dels vehicles, accessibilitat, seguretat i confort i introducció d'eines tecnològiques per a l'optimització de la mobilitat i servei a l'usuari. Criteris tots que consideram irrenunciables a l'hora de plantejar els paràmetres de les noves licitacions que hauran d'estar operatives a partir de gener de 2019.

Lamentam però que no respongui a un treball previ d'estudi de la mobilitat integral a tota l'illa.

Des del GOB consideram positiu el plantejament d'aquest Pla insular de serveis de transport regular de viagers per carretera de Mallorca, tot i que hem de lamentar que el seu plantejament no respongui a un anàlisi i proposta prèvia relativa a un pla de mobilitat integral per a tota la illa de Mallorca. La intermodalitat és una de les claus de les noves maneres d'entendre la mobilitat i planificar les iniciatives per separat (carreterres, tren, busos, etc.) és un error perquè ens condueix a una visió fragmentada de la mobilitat que no permet ni l'optimització, ni l'eficàcia ni l'eficiència necessàries per capgirar, tal i com cal, el nostre marc actual de mobilitat basat excessivament en el trasnsport privat per carretera. Dit això, compartim que el fet de que les concessions actuals relatives a la prestació del servei de transport públic de viatgers per carretera acabin al 2018 representa una oportunitat per a millorar i optimitzar l'actual oferta de transport de viatgers per carretera, i entenem que no s'ha de deixar pedre l'oportunitat de promoure la utilització del transport públic front al transport privat oferint un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte dels desplaçaments en vehicle privat.

Creim que s'ha d'apostar per la gestió pública dels serveis públics.

Malgrat els avantatges que es suposen respecte de la modalitat de contractació vigent, a la gestió interressada, no deixa de ser una fórmula de gestió indirecte que volem qüestionar. Creiem que és el moment de valorar una gestió directe i pública dels serveis públics i no donar continuïtat a la privatització del servei gestionat per, en aquest cas, diverses empreses privades.

Caldria recuperar la gestió pública d’un servei bàsic com és el transport a través d’una bona administració i transparència per tal d’assegurar que els criteris sota els quals es gestionaran seran els d’igualtat, universalitat en l’accés i vocació del servei a la ciutadania, en general i que es garantiran els criteris exposats en aquest Pla i esmentats més amunt. Només d'aquesta manera podríem garantir que aquest criteris seran sempre respectats i seran prioritaris en relació a altres criteris merament mercantilistes o economicistes, que són els que han marcat la gestió fins ara del servei.

Implantació de serveis a l'aeroport

Aquest tema ens sembla una qüestió cabdal per a millorar la xarxa de transport públic de Mallorca a un dels centres neuràlgics de generació de trànsit com és l'aeroport de Palma. Aquests darrers anys, la problemàtica dels cotxes de lloguer ha estat una des les qüestions que ha fet plantejar la necessitat de que els turistes que visiten la illa disposin d'alternatives de transport públic pel seu desplaçament directe des de l'aeroport, però no tan sols aquests sinó totes les persones residents que viuen fora de la Ciutat i que també han de tenir la possibilitat d'arribar en transport públic a l'aeroport amb un temps i preu raonables.

En aquest sentit i en relació a aquesta proposta, l'únic punt que no compartim és l'estacionalitat del servei, perquè malgrat que el servei es vegi reforçat els mesos de temporada alta, hauria de ser un servei operatiu de cara als residents i també per tal de donar cobertura a la quantitat de persones que diàriament es desplacen a l'aeroport d'arreu de l'illa per motius laborals, ja sigui perquè són treballadors del mateix, o amb treballs relacionats de manera indirecte amb l'aeroport.

En relació també als ingressos addicionals que poden generar aquetes línies altament rendibles el pla proposa que aquests puguin ser redirigits cap a millorar el servei a les zones de demanda baixa o cap a bonificacions tarigàris a col·lectius socialment desfavorits. Creim que aquesta hauria de ser una obligació contractual si s'opta finalment per la gestió indirecte.

Llegir 2733 vegades Darrera modificació el Dilluns, 27 Febrer 2017 09:52

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.