Dimecres, 25 Novembre 2020 11:53

L'Associació NO a la variant nord d'Inca i GOB presenten avui al·legacions contra l'Estudi Informatiu que avala una nova carretera a la vessant nord d'Inca.

L'Associació No a la variant nord d'Inca i el GOB han treballat el document d'al·legacions de l'Estudi Informatiu del tram de la variant Nord d'Inca entre la carretera d'Alcúdia i la carretera de Lluc.

 

Avui dematí l'Associació ho ha registrat a l'Ajuntament d'Inca amb presència d'una bona part de veïns i comerciants que s'oposen a aquesta solució acordada entre l'Ajuntament d'Inca i el Consell de Mallorca, en el marc de l'acord signat entre ambdues institucions i de les obres previstes en el Pla Director Sectorial de Carreteres.

Podeu veure els detalls i impacte de la proposta en aquest vídeo, llançat aquesta mateixa setmana per l'associació No a la Variant Nord d'Inca: https://www.youtube.com/watch?v=9XXOY9qs22g&feature=youtu.be

Desde l'Associació i GOB afirmen que aquesta carretera "no solucionarà els problemes de mobilitat d'Inca" i que es podria resoldre amb una intervenció municipal en el marc de les seves competències en mobilitat i urbanisme que evitaria una destrossa innecessària de territori.

Les al·legacions contemplen fins a 29 punts que posen de manifest la manca de justificació real de l'alternativa projectada, el no estudi de l'alternativa zero, la manca de legitimitat competencial per part de l'òrgan promotor de la intervenció que es projecta, les deficiències en el càlcul d'avaluació de les alternatives i la valoració ambiental dels impactes, la manca d'inclusió dels Plans Directors Sectorials com el de Mobilitat, o la Llei de Canvi climàtic, etc. Podeu consultar el document complet d'al·legacions al document adjunt en pdf.  

Per tot això, veïns i GOB sol·licitam que el Consell de Mallorca desisteixi de l’estudi informatiu i del projecte per no ser competent en la matèria i/o per inaplicació i obsolescència del Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca de 2009.

I en tot cas, si es continua amb la tramitació administrativa, demanam:

1. Que s’analitzi l’Alternativa zero, no estudiada en la proposta i, per tant, que el Consell de Mallorca desisteixi de realitzar aquest disseny de via interurbana per manca de competències, i que permeti que l’Ajuntament executi la via urbana prevista al Pla General d’Ordenació Urbana. Que el Consell de Mallorca desisteixi de continuar amb l’Estudi Informatiu i l’Estudi Ambiental, donades les errades i omissions detectades i la inadequació de l’instrument de planificació escollit.

2. Que es declari la ineficàcia jurídica de l’EI de 2013, que no pot fonamentar la modificació de novembre de 2018 actualment en tràmit per obsolescència i desactualizació del primer.

3. En el marc de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i d’acord amb la cooperació interadministrativa, que en col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca en la millora de la mobilitat urbana, s’elabori un Estudi de mobilitat a 2020 que analitzi els moviments preferents dels usuaris de les carreteres afectades, i el volum de trànsit que actualment creua Inca per anar als municipis de Mancor de la Vall i Selva. Que s’inclogui també l’efecte de l’enllaç de l’autopista per Lloseta. Que l’Ajuntament d’Inca executi un vial urbà – que podria conveniar - per donar coherència al Pla General d’Ordenació Urbana. Que es tengui en compte el PGOU d’Inca pel que fa a l’execució del viari urbà de circumval·lació ja previst. Si escau, que el Consell de Mallorca cooperi en la seva execució.

4. Que el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca deixi de fer únicament carreteres sota un patró dels anys ‘90 i comenci a fer mobilitat sostenible amb perspectiva del segle XXI. Això inclou suspendre l’execució i iniciar immediatament la revisió de l’actual Pla de Carreteres de 2009 (va acabar el seu cicle de planificació al 2017 i s’ha vist molt ineficaç en execució de variants).

5. Que en qualsevol projecte de viari es tinguin en compte la integració paisatgística, la mobilitat sostenible i la compatibilitat d’usos (per a vianants, ciclistes, etcètera), les Unitats Paisatgístiques i de planejament coherent i les Rutes culturals i paisatgístiques, inclòs el propi GR-222 del Consell, l’estudi la xarxa local de drenatge, lligada amb el patrimoni etnològic com a afectacions, els centres educatius i esportius, així com tots els béns d'interès existents, catalogats o encara sense catalogar.

6. Que s’incloguin i s’integrin el Pla Director Sectorial de Mobilitat de Illes Balears 2019-2026; el Pla d’Acció de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020 i el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.

7. Que la Ronda tengui en compte les consideracions següents del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Inca:
Es recomana l’alternativa B, atès que no aïlla un important pol generador de mobilitat, mantenint una bona accessibilitat a peu i minimitzant la perillositat per accedir-hi. A més, la nova via hauria de disposar d’amplària suficient per a la instal·lació d’un carril bici bidireccional i de zona suficient per al trànsit de vianants (passeig) i d’aquesta manera poder integrar aquesta ronda a l’entramat viari d’Inca, adoptant tipologies de “travessera urbana”.

8. Que s’executi un viari que doni solució als problemes de mobilitat d’Inca i que integri l’urbanisme de la Ciutat i no el comprometi. Que s’executi un vial urbà amb la mateixa tipologia de la que actualment es presenta per a la prolongació del carrer Massanella.

Per altra banda, demanam a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears que, en tot cas i per tots els motius exposats anteriorment, vist que s’han detectat mancançes en deu de les onze conclusions del Document d’abast, que un cop realitzada l’anàlisi tècnica de l’expedient es proposi formular una declaració ambiental estratègica desfavorable de l’Estudi Informatiu de la Modificació Puntual de l'Estudi Informatiu de la Variant Nord d'Inca (Carretera Ma-13), promogut pel Consell de Mallorca, al concloure's que previsiblement es produiran impactes ambientals adversos significatius i que existeix una alternativa zero viable que previsiblement no els causarà i que és l’execució del viari urbà previst al Pla General.

Llegir 382 vegades Darrera modificació el Dimecres, 25 Novembre 2020 12:32
Pastilla dóna per campanyes
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.