Informe: Conflictes a la mar
Els animals necessiten llocs on no se'ls pugui caçar o molestar
És gràcies als nostres socis i voluntaris que podem dur a terme les nostres accions i campanyes

Fruit de la tasca resultat de la Jornada de feina i debat organitzada pel GOB el mes d'abril en torn a la necessitats de posar límits al Turisme, i després de viure un intens estiu de massificació, el GOB ha presentat avui les propostes que sorgeixen de l'ecologisme social en relació als aspectes més greus i urgents que entenem que cal abordar: la hipertròfia turística, la proliferació de l'habitatge turístic i el model turístic.

Igualment s'han posat damunt de la taula altres qüestions com la Llei Turística, el Tot inclòs, la regulació dels cotxes de lloguer, la problemàtica dels creuers i la promoció de la diversificació i desestacionalització turística a la que s'oposa el GOB.

GOB i PSM celebren la desestimació del recurs d'ajuntament i promotors

Dissabte, 15 Octubre 2016 09:39

Salvem s'Albufera de Mallorca

L’espai protegit es troba immers en un greu procés de degradació ambiental que requereix aplicar mesures importants de forma urgent.