El GOB

Sobre nosaltres

 Què és el GOB?

 

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) és una associació ecologista fundada l’any 1973.

La nostra missió és la millora i conservació de les condicions mediambientals de les Illes Balears per tal d’aconseguir un entorn de sostenibilitat ecològica i social.

 

 

Els nostres objectius són:

 • La conservació dels espais naturals i les espècies de fauna i flora emblemàtics i amenaçats.
 • La preservació del territori, el paisatge, els recursos naturals com a eix del futur desenvolupament econòmic sostenible de les Illes.
 • La sensibilització i educació ambiental de la societat sobre els valors naturals de les Illes Balears, la seva fragilitat, i sobre els models sostenibles de desenvolupament.

Com treballem?

 • Actuam com a portaveus de la societat civil per conservar els valors ambientals de les Illes.
 • Realitzam projectes i iniciatives de conservació d’espais naturals i de la biodiversitat.
 • Treballam al costat de les persones amb l’educació, sensibilització i informació ambientals.
 • Mobilitzam la societat i actuem per evitar la destrucció del territori balear i contribuir al creixement sostenible.
 • Facilitam la participació de la societat i actuem per exercir el dret dels ciutadans a conèixer, opinar i participar en les decisions amb efectes ambientals i territorials.

Duim a terme projectes de protecció d’espècies amenaçades, denúncia i seguiment jurídic de casos d’agressió ambiental, custòdia del territori, accions d’incidència i pressió política, informació ambiental, campanyes reinvindicatives, activitats d’educació ambiental, mobilització social, estudis i seguiment ornitològic, formació en temes ambientals, conservació d’espais naturals, recuperació ecològica i arquitectònica de la Trapa, voluntariat ambiental per a la millora dels espais naturals, …

 

 

 Qui som?

 

A més a més de l’estructura de direcció i l’equip de treballadors, el GOB compta amb el suport imprescindible de socis, voluntaris i col·laboradors.

La força del GOB són els seus socis

El GOB és una associació ecologista referent i necessitam continuar creixent: la nostra independència i credibilitat a l’hora d’actuar és possible gràcies als socis i sòcies que ens donen suport i força. Si vols enfortir el nostre clam per la protecció de la natura, entra aquí per sumar!

La feina del GOB s’engrandeix amb els seus voluntaris

Centenars de persones ajuden a realitzar els projectes d’educació ambiental, seguiment d’espècies i conservació d’espais naturals, gestió de la Trapa, campanyes reivindicatives o denúncies jurídiques. La feina del GOB no tendria tant d’impacte sense els voluntaris que la milloren. Necessitam la teva ajuda. Informa’t aquí.

L’abast del GOB: col·laboradors i simpatitzants

Arribam a molts milers de persones que visiten el web, reben les nostres publicacions, participen en les activitats que organitzam, responen a les demandes de mobilització i aporten ajuda econòmica, donant així suport a la nostra actuació. Vols estar informat de les nostres activitats per poder participar-hi? Apunta’t aquí.

 

cedenasarapita

 

 

 Quina estructura tenim?

 

L’Assemblea de socis

És l’òrgan suprem de l’associació. En ella estan convocats a participar tots els socis de l’entitat, i es reuneix normalment dues vegades a l’any. Entre les seves atribucions es troba l’aprovació de la programació i pressupost de l’entitat, el resum d’activitats i els comptes econòmics. Igualment decideix sobre l’elecció dels membres de la Junta Directiva.

La Junta Directiva

Té les atribucions generals d’administració, gestió i direcció de l’Associació, i la facultat i obligació de vigilar el compliment dels acords presos per l’Assemblea. La periodicitat de les reunions les estableix la pròpia Junta, tot i que és habitual que siguin mensuals. Entre les seves funcions podem destacar la participació activa en la definició de les polítiques i estratègies de l’entitat, la representació de l’associació en col·laboració amb els coordinadors i responsables de les diverses àrees del GOB, el seguiment econòmic i promoció de la viabilitat econòmica de l’associació, la participació en la millora de l’organització interna del GOB i la validació conjunta dels resultats anuals. Els càrrecs de la Junta Directiva són voluntaris, i no estan remunerats. 

L’equip de treballadors

És el responsable d’executar la programació aprovada per l’Assemblea, i complir totes aquelles decisions més concretes que estableixi la Junta Directiva per assolir-la. Els treballadors estan assignats individualment a diferents àrees de treball (vegi’s l’organigrama), tot i que el funcionament és molt horitzontal i és norma la col·laboració entre ells.

Els voluntaris

Els voluntaris sempre han estat un pilar fonamental en la lluita del GOB, sense els quals molta de la seva activitat no seria possible, des de l’activitat de la pròpia Junta Directiva, formada en la seva totalitat per voluntaris, com la de la resta d’àrees de feina de l’entitat. Gràcies a la ajuda i implicació d’infinitat de persones i col·lectius al llarg de la seva història, el GOB ha aconseguit els seus majors èxits. Es calcula que són prop de les 500 persones les que col·laboren voluntàriament, en major o menor grau, en les diverses tasques del GOB, com ornitologia, educació ambiental, la Trapa, campanyes, informació, oficina, etc.

 

 

 47 anys lluitant pel medi ambient

 

El 1973, un grup d’amants de la naturalesa, sobretot de les aus, va decidir crear una associació a les Balears per a fomentar el seu coneixement i conservació. Amb el temps, aquells entusiastes van adonar-se que per a preservar les aus calia cuidar també el seu entorn. Eren els anys del boom turístic, i es feia necessària una resposta per evitar que l’enlluernament pel negoci ràpid pogués posar en perill valors naturals únics.

Des d’ençà, i al llarg de més de 4 dècades, el GOB ha jugat un paper fonamental en la defensa d’espais naturals amenaçats i que afortunadament avui estan protegits (S’Albufera, Cabrera, Mondragó, Sa Dragonera, Sa Canova, la Punta de n’Amer, la Serra de Tramuntana, Son Bosc, …), en la batalla jurídica contra urbanitzacions il·legals (Ses Covetes, Llucalcari, Cala Llamp, …) i ha duit a terme incomptables campanyes de pressió pública i política dels diferents àmbits defensa ambiental. A més a més paral·lelament hem impulsat les nostres línies d’estudi científic, conservació aplicada i educació ambiental, en una estratègia combinada per a respondre a la cada vegada més complexa realitat, sense deixar de servir als fins originals: assegurar la conservació del patrimoni natural. 

cartell 1986 cabrera2

 

Al llarg dels anys hem rebut diversos guardons, com el Premi Nacional de Medi Ambient (1997) o la Medalla d’Or de les Illes Balears (2002), tot i que el reconeixement que més valoram és la consideració dels nostres socis i simpatitzants.

 

 

 Com ens finançam?

 

 • El GOB és una organització independent que no accepta fons externs que condicionin la seva capacitat crítica i de mobilització.
 • Tenim un finançament diversificat per assegurar-nos la màxima independència i sostenibilitat.
 • Els socis són el pilar fonamental del nostre finançament i el nostre repte és que sigui majoritari en un futur.
 • El GOB realitza anualment una auditoria de comptes per assegurar la transparència i rigor en la utilització dels fons que percep.

 

Aquesta fou la nostra distribució d’ingressos l’any 2020:

 ingressos 2020

– Els patrocinis són col·laboracions amb empreses per a finançar projectes i activitats. Son fonamentalment acords per a editar publicacions i per a realitzar accions de conservació d’espècies amenaçades.

– Els contractes són serveis contractats per les administracions, emparats i regulats per la normativa dels contractes públics. Són fonamentalment activitats educatives i accions d’estudi i conservació d’espècies.

– Les subvencions són ajudes administratives convocades públicament, normalment en règim de concurrència competitiva, que financien projectes i activitats habitualment només de forma parcial (l’entitat ha de cobrir una part dels costos totals). Són fonamentalment ajudes per fomentar la participació social (accions de voluntariat) i d’educació ambiental (campanyes de conscienciació).

 

Més de la meitat dels nostres ingressos provenen de les quotes de socis i dels donatius. Aquestes aportacions són fonamentals ja que per mantenir la nostra activitat de denúncia i mobilització per a la conservació de la natura NO rebem cap tipus de finançament públic o privat. Les nostres campanyes reivindicatives de protecció del territori i conservació d’espais naturals es financien amb l’aportació dels socis.

 

Et necessitam! Uneix-te a nosaltres!

 

Per a la realització de la resta d’activitat (programes de conservació d’espècies, ornitologia o educació ambiental) cercam els recursos necessaris acudint a convocatòries públiques d’ajudes, o establint acords amb empreses.

Així, els fons es destinen fonamentalment a la realització de les nostres campanyes, activitats i projectes (entre ells la recuperació de la Trapa), a més de a cobrir les respeses d’infraestructura i a recercar recursos econòmics per què tot això sigui possible.

inversió 2020

 

Et recordam que les aportacions que es fan al GOB desgraven un 80% al IRPF, anima’t a donar-nos suport!

 

 

 Vols més detalls del que feim?

 

El GOB elabora cada any la seva memòria d’activitats, a on es veuen reflectides les diferents accions i activitats per àmbits de feina, així com altres aspectes del GOB com a entitat: estructura, balanç econòmic, manteniment del local, voluntariat, etc.

Aquí podràs consular els detalls de la nostra feina, a la memòria d’activitats 2021.

De forma més resumida, aquí tens les fites més importants resumides en forma de memòria gràfica 2020.

Memòria 2020

 

 

 

 Contacta’ns, o millor, vine a veure’ns!

   
Amplia el mapa

GOB
Grup Balear d’Ornitologia
i Defensa de la Naturalesa

C/ Manuel Sanchis Guarner, 10
07004 Palma

T (+34) 971 49 60 60 ‎
info@gobmallorca.com
www.gobmallorca.com

 

 

 

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents