Energia i canvi climàtic

La Plataforma “Renovables Si, però així No!” es reuneix amb el Director General d’Energia per abordar la problemàtica de la transició energètica amb l’esclat de les fotovoltaiques en sòl rústic

La Plataforma Renovables Si, però així No! s’ha reunit avui amb el Director General d’Energia, Diego  Daviu, i la Directora General de Coordinació i Harmonització Urbanística, Paz Andrade, per tal de comunicar la preocupació per la implantació de renovables en sòl rústic amb un procediment accelerat, desordenat i que afecta greument el sòl rústic i les terres fèrtils. Desde la plataforma demanen una moratòria d’aquestes instal·lacions condicionada a una planificació integrada energètica, territorial, agrícola i ambiental.

La Direcció General d’Energia comparteix la necessitat d’ordenar els procediments i donar transparència a l’evolució de les actuacions i les polítiques de transició energètica. Han comunicat la intenció de revisar i unificar els procediment de tramitació dels parcs així com la necessitat de revisar  l’instrument de planificació sectorial energètic, el Pla Director Sectorial Energètic, de manera coordinada amb la revisió de Pla Territorial que ha de fer el Consell de Mallorca, i la implicació de Medi Ambient i la Conselleria d’Agricultura. 

Des de la Plataforma, s´ha traslladat a la Direcció General d’Energia que d’acord amb les dades oficials les expectatives d’un 35% del consum total d’energia (de la que actualment, només un 20% és elèctric), a produir amb energia renovable (pràcticament fotovoltaica) per el 2030, no les considerem viables amb aquest model d’implementació de les inversions fotovoltaiques que ha generat una explosió de parcs en sòl rústic. 

La Plataforma ha presentat aquestes dades:

35% de renovables pel consum total d’energia (sobre els valors de 2022 i suposant que no segueix augmentant el consum d’energia) 8.700GWh
Renovables a través d’enllaç amb la Península (suposant un 60% de renovables Península) 530GWh
Potència Fotovoltaica necessària (suposat que tota la renovables fos fotovoltaica i amb 1.500 hores de sol/any) 5.800 MW
Superfícia a ocupar (1MW/1ha) 5.800 ha
Potència actual de parcs i autoconsum  550MW
Potència a instal·lar en 6 anys  5.250 MW
Potència a Instal·lar cada any 875 MW

 

Si de moment ja tenim 500 hectàrees (ha) ocupades i en 6 anys hem de tenir 5.800ha

  • Com ho feim? 
  • Quina impacte tindrà sobre el territori? 
  • Quina serà la resposta social?

No podem deixar el territori en mans de les lleis del mercat. Al procediment actual requereix la seva revisió i ordenació. 

Des de la Plataforma vàrem translladar les següents peticions:

  • Informe del potencial de renovables sobre cobertes (residencial, polígons, etc) i espais antropitzats del que la DG ha esmentat públicament que disposava
  • Priorització de l’estalvi energètic i de l’eficiència energètica 
  • Priorització de la iniciativa pública en els edificis propis, per actuar com exemple apropant aquestes mesures a la ciutadanía
  • Participació social  de la ciutadania en la transició energètica  c. en tots els seus àmbits
  • Urgència en la Moratòria i la Planificació Territorial i Energètica

Des de la Direcció General d’Energia ens varen traslladar el seu compromís per donar resposta a les preocupacions esmentades i avançat que tenen previst treballar en el Pla de Transició Energètica, la revisió del PDS d’Energia i la unificació del procediment d’autorització amb l’actual marc legal.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents