Page 3 - Es Busqueret 28
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu    24  Un racó per descobrir
                        2  L’arpella i Es Murterar      Cala d’en Sardina i
                          per Xavi Aramburu         Puig des Camp Vell
                          coordina Biel Perelló        per Oliver Martínez
                        4                 28  Maties Rebassa
                          Editorial             L’entrevista

                                            per Enric Culat
                        5  Bulgària           32  Identificació
                          Es Busqueret se’n va de viatge
                          per Josep Manchado         Els vitracs
                                            per Rafel Mas
                      10   Seguiment d’aucells      34  Més que aucells
                          Actualitat

                          comuns, SAC             Primula acaulis
                                            per Joan Bibiloni
                          per Cristina Fiol i Xavier LLabrés
                       15  Aquí què hi veus?      35   Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                          El vitrac
                           per Pere J. Garcias
                      16   TAIB
                          Naturalisme

                           per Lupe Suárez i Xisco Lladó                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 28 - Primavera 2012 - Publicació gratuïta. Trencapinyons, Loxia
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   curvirostra.
                                              Autor: Oliver Martínez.
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Enric Culat, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Rafel Mas, Lupe
                       Suárez.
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Han col·laborat a aquest número:
                       Josep Amengual, Xavi Aramburu, Juanjo Bazán, Joan Bibiloni, Xavier Canyelles, Gemma Carrasco, Pere J.
                       Garcias, Xavier Llabrés, Pep Manchado, Oliver Martínez, Steve Nicoll, Biel Perelló, Maties Rebassa, Lalo Ventoso,
                       AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.

                                                    EB28 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8