Page 6 - Es Busqueret 28
P. 6

Quan vàrem començar a parlar d’anar a veure ocells a Bulgària,
    a la costa del mar Negre, l’objectiu principal era coincidir amb el pas
    migratori dels grans rapinyaires que aprofiten aquestes costes orien-
    tals per a baixar en el seu camí cap al sud i poder veure, per tant,
    els grups migratoris d’aquests grans ocells. Així, esperàvem veure les
    grans àguiles i aligots de l’est d’Europa que són molt rars aquí, a l’oest
    del Mediterrani. No vàrem tenir gaire sort, però. Almenys, no amb
    aquest primer objectiu, ja que un anticicló potentíssim (a l’entorn de
    1032 mb) es va instal·lar sobre la zona i va alterar completament la
    circulació habitual de l’aire a la costa del mar Negre, que normalment
    és de ponent. En lloc d’això, tots els dies van estar dominats per vents
    de llevant que feien que el pas principal es produís cap a l’interior en un
    gran front obert i no sobre la línia de costa, com ocorre quan els vents
    són els habituals des de l’interior.                             Capsigrany roig
                                                    Lanius collurio
     6 - EB28
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11