Page 2 - Es Busqueret 29
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Cama-roja, Xicòria
       Nikon D70, Micro-Nikkor 70-300 1:4-5.6D. Distància focal 105, 1/500 seg., f/2.8 Catalina Maria Sebastià
               Realitzada el 19 de juny de 2004 al Pla de Mallorca
                                            (Inca, 1973). Al 2001 decideixo fer un curs d’iniciació a la
                                            fotografia a l’acadèmia CEF de Palma. Les meves primeres
      M’agrada sortir a passejar càmera en mà. Mai saps què pots trobar pel camí. No sé perquè, però sempre em
    passa allò més increïble o veig aquella imatge perfecta quan no he agafat l’equip fotogràfic. passes en la presa d’imatges foren amb la composició, a la
                                            recerca de les formes, normalment d’edificis i paisatges.
      Aquest matí de principis d’estiu, amb l’aire fresc i net, amb l’olor característica després d’una lleugera pluja,  No va ser fins haver treballat a la natura quan se’m
    surt a caminar per les ruralies de Sineu. A molta gent li pot semblar un espai pobre on no hi ha molt a fotografiar…  despertà l’interès per aquest tipus de fotografia. No resulta
    poca cosa més que la pròpia panoràmica. Greu equivocació! Si sabem on mirar veurem com la vida respira pertot  difícil enamorar-se de les petites coses, sobretot quan
    arreu. Això, entre moltes altres coses, m’ho ha ensenyat la fotografia.    comences a conèixer-les.
      Just a la vora del camí aquesta petita flor em crida l’atenció, com una explosió de blau sobre una mar groga  Sóc tècnic superior en gestió i organització de recursos
    de blat acabat de segar. I amb aquesta idea la immortalitzo, com a senzilla expressió de la bellesa de la natura  naturals i paisatgístics i he treballat al Parc Natural de la
    per sí mateixa.                                Península de Llevant, al Paratge Natural de la Serra de
                                            Tramuntana, al Parc Natural de s’Albufera i al Monument
      És Cichorium intybus, que ha donat el sinònim de “xicoriàcies” a la subfamília de les liguliflores. El cap floral,  Natural del Torrent de Pareis. En aquest moment, treballo
    que normalment només s’obre al matí i quan fa sol, és d’un color de cel inconfusible. Se li coneixen moltes propi- com a professora de jardineria.
    etats medicinals. És laxant, diürètica i amargant, útil per a combatre l’anorèxia o desgana. Mastegant un tronquet
    abans dels àpats, excita l’apetit. En molts de llocs es prepara l’arrel com a succedani (o afegit) del cafè. Això té
    la propietat de contrarestar els efectes de la cafeïna, la qual actua sobre el cor, accelerant-lo. Les fulles tendres
    d’una varietat cultivada donen l’endívia belga. (Antoni Bonner. Pere C. Palau i Ferrer)
     2 - EB29
   1   2   3   4   5   6   7