Page 5 - Es Busqueret 29
P. 5

L’observació enigmàtica - Concurs

       Com recordareu, durant el 2011 và-
    rem fer un concurs amb fotos d’espècies
    enigmàtiques i el posterior sorteig entre
    les persones que varen encertar totes les
    fotografies va donar com a guanyadora a
    Carme Bazán.
       El premi consistia en un lot de llibres
    de natura per un import de 100 euros,
    però finalment vàrem donar l’opció a Car-
    me de decidir dedicar l’import del premi a
    algun altre article de natura que li agra-
    dés, i va triar un espectacular rellotge de
    paret amb els sons de diferents espècies
    d’aus i uns petits altaveus per reproduir
    els cants dels aucells.
       Aquí teniu una foto de Carme amb el
    seu rellotge. Esperam que el pugui gaudir
    durant molts anys!!


          Hivern 2011                Primavera 2011


           CATI ARTIGUES               TONI MUñOz           Sól·lera boscana, Emberiza cirlus    Girapedres, Arenaria interpres
          Estiu 2011                Tardor 2011                              TONI MUñOz TONI MUñOz


           Toret, Ardeola ralloides         Cullerot, Anas clypeata
                                                    EB29 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10