Page 2 - Es Busqueret 31
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Cala Blanca       Nikon D700, Sigma 70-200, f:9, 2 minuts d’exposició, filtre degradat neutre de 3 passes Luis Alberto Domínguez
              Realitzada a Cala Blanca (Andratx) a posta de sol el 10/11/2012
                                            (León, 1962. Vaig comprar la meva primera càmera reflex el
                                            83, una Konica, la qual vaig canviar als pocs mesos per una
      Des de fa ja temps recorro les cales més amagades, però en perill d’urbanizació, com és el cas de  Nikon F. Vaig gaudir-la uns pocs anys, però la vaig penjar
    Cala Blanca. M’hi vaig interessar arran d’un article publicat en premsa en què el GOB denunciava la  amb l’arribada dels fills. Quan la vaig intentar recuperar
    seva situació. Es tracta d’una cala que ofereix moltes situacions de llum diferents i em permet jugar  de nou, havia arribat el món digital. Vaig reprendre
    amb les diferents tècniques de filtres i exposicions. Hi he passat moments molt agradables fent-hi  l’aficció amb una D50. M’impactà la primera nocturna, fou
    fotos tot sol o bé en companyia de Marcos Molina o José B. Ruiz. A tot dos els encanta el lloc, i cada  espectacular, i a la fi dit i fet, això era increïble!!!! Llavors
    un de nosaltres realitzam fotografies de forma diferent. Alguna de les imatges d’aquesta cala s’ha  arribaren la D200, D300 fins la D700 actual. Em consider
    emprat per il·lustrar articles a fòrums de conservació com és el cas de “SOS Paisajes de Mar”. Sé que  part del moviment “Only RAW” (sense retoc fotogràfic). Tinc
    no viuré de la fotografia, però intent que les meves imatges siguin útils per a campanyes conserva- una empresa amb diversos socis de maquinària d’hosteleria
                                            i rob tot el temps possible al son o a la meva vida personal
    cionistes o divulgatives.                           per dedicar-me a la fotografia de natura, per mostrar-la i
                                            difondre’n la importància que es conservi tal com està.
     2 - EB31
   1   2   3   4   5   6   7