Page 3 - Es Busqueret 31
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu    14  Anatomia
                        2  Blaveta              El vol de les aus (I),
                          per Pere J. Garcias        estructures per a
                          coordina Biel Perelló       conquerir el cel
                                            per Lluís Parpal
                        4
                          Editorial
                                        17   Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                        5  Aquí què hi veus?
                          La boscarla de canyar       Un racó per descobrir
                          per Pere J. Garcias     18

                                            L’estany de Canyamel
                        6  Dieta del falcó marí        Es Busqueret se’n va de viatge
                          Naturalisme            per Cati Artigues
                          i cens de la població a   22   Madeira
                          l’arxipèlag de Cabrera       per Josep Manchado
                          per Jaume Bonnín i Jaume Adrover 28  Identificació

                       8   Actualitat             Els coa-roges
                                            per Manolo Suàrez
                          El voltor lleonat,
                          nova espècie nidificant
                          a les Balears
                          per Jordi Muntaner
                      13   Coprinopsis picaea
                          Més que aucells

                          per Joan Carles Salom


                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 31 - Hivern 2013 - Publicació gratuïta. Flamenc, Phoenicopterus
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   roseus
                                              Autor: Oliver Martínez
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Rafel Mas, Lupe Suárez
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       També han col·laborat a aquest número:
                       Jaume Adrover, Xavier Canyelles, Gemma Carrasco, Luis Alberto Domínguez,
                       David García, Pere J. Garcias, José L. Greño, Josep Manchado, Rafel Mas, Oliver Martínez, Jordi Muntaner, Steve
                       Nicoll, Xavi Mendez, Elisa Miquel, Delfín Tió, Lalo Ventoso, AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.


                                                    EB31 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8