Page 2 - Es Busqueret 32
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura                                                        Sumari
    Dalt Na Franquesa                                                                       2  A través de l’objectiu     23  Aquí què hi veus?
                                                                                                       El busqueret
                                                                                      Dalt Na Franquesa
                                                                                      per Gori Salvà           trencamates
                                                                                      coordina Margalida Roig       per Pere J. Garcias
                                                                                   4                24
                                                                                      Editorial             Un racó per descobrir
                                                                                                       Son Real

                                                                                                        per Rafel Mas
                                                                                   5  Anatomia de les aus
                                                                                      Estructures per       30   Big Year
                                                                                                       per Josep Manchado
                                                                                      aconseguir el cel:
                                                                                      les plomes
                                                                                                    32   Terra Santa i Jordània
                                                                                      per Lluís Parpal         Es Busqueret se’n va de viatge

                                                                                  10   La reserva biològica
                                                                                      Actualitat             per Xavier Aramburu-Zabala
                                                                                      de la Trapa          40  Més que aucells
                                                                                                       Paeonia cambessedesii
                                                                                      per Xavier Llabrés
                                                                                                        per Joan Bibiloni
                                                                                  15   Identificació         42  Entrevista

                                                                                      El gafarró
                                                                                      per Cristina Fiol         David García

                                                                                                       per Lupe Suárez
                                                                                   16  Naturalisme         47   Quadern de camp
                                                                                      Aus urbanes            per Steve Nicoll
                                                                                      per Pere J. Garcias
                                                                                  Es Busqueret
                                                                                  Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                                                                                  Número 32 - Primavera 2013 - Publicació gratuïta. Teulader, Passer domesticus
                                                                                  www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Autor: Pere J. Garcias
                                                                                  Edita
                                                                                     GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                                                                                     Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                                                                                     www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
          Nikon D2X. Objectiu Nikon 17-35 f2,8 a 24mm., 1/160seg., f8, ISO 100.  Gori Salvà                                Editor
          Filtre degradat neutre de 2 diafragmes. Trespeus Manfrotto 055 carboni                                      Manuel Suàrez
                                            (Palma 1977) Geògraf de formació, de petit ja m’agradava
                                            la fotografia. Això va fer que poc a poc volgués aprofundir         Comitè editorial
      Aquesta imatge ja té alguns anys. De bon matí, el meu amic Biel Salas i jo partírem cap al cim de  més i més en aquest món apassionant. Fou un bon amic,  Cati Artigues, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Rafel Mas, Lupe Suárez
    na Franquesa i sa Rateta amb l’objectiu de captar unes imatges des de “l’aire” dels embassaments i  Paco Andreu, qui em deixà un càmera Reflex Practika per  Revisió lingüística
    la cara sud del Puig Major per a un petit documental de la serra de Tramuntana. Record que fou un  anar de viatge al Perú l’any 1996 i qui va fer que la fotografia  Magdalena Prohens
    matí molt fred i els niguls ens passaven a tota velocitat just uns metres per damunt de nosaltres.  es convertís en aquell moment en el més important per a  Disseny i maquetació
    Quan començà a despuntar el sol, ja intuíem que hi hauria alguna situació de llum interessant i que  mi. Vaig completar els meus estudis fotogràfics a l’ICP i,  Toni Muñoz
    caldria estar a l’aguait per no perdre’ns el moment. El sol sortí entre les nuvolades i uns raigs varen  des d’aquest moment, la fotografia es va convertir en la
    il·luminar un camp de conreu. A una escena amb tant de contrast aquest era el punt que faltava per  meva professió. M’apassiona intentar cercar imatges que  També han col·laborat a aquest número:
                                                                                  Xavier Aramburu-Zabala, Juanjo Bazán, Joan Bibiloni, Gemma Carrasco,
    aclarir una mica el primer terme, que quedava a contrallum. Això, juntament amb la textura dels  puguin contar una història i vagin una mica més enllà d’allò  David García, Pere J. Garcias, Xavier Llabrés, Josep Manchado, Steve Nicoll, Lluís Parpal, Maties Rebassa,
                                            purament descriptiu.
    núvols, fou el que em va resultar més atractiu i vaig accionar l’obturador de la D2x. Moltes vegades                            Margalida Roig, Gori Salvà, SOM, AFONIB.
    surts de casa amb les idees molt clares del que vols aconseguir i quan ets al lloc passa alguna cosa                            DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
    meravellosa que fa que t’oblidis del que havies pensat i aconsegueixis (moltes altres vegades no) una                            Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
    imatge que t’omple igualment. Per a mi, això és la màgia de la fotografia.

     2 - EB32                                                                                                      EB32 - 3
   1   2   3   4   5   6   7