Page 3 - Es Busqueret 32
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari
 Dalt Na Franquesa               2  A través de l’objectiu     23  Aquí què hi veus?
                                            El busqueret
                          Dalt Na Franquesa
                          per Gori Salvà           trencamates
                          coordina Margalida Roig       per Pere J. Garcias
                        4                24
                          Editorial             Un racó per descobrir

                                            Son Real
                                            per Rafel Mas
                        5  Anatomia de les aus
                          Estructures per       30   Big Year
                                            per Josep Manchado
                          aconseguir el cel:
                          les plomes
                                        32   Terra Santa i Jordània
                           per Lluís Parpal         Es Busqueret se’n va de viatge

                      10   La reserva biològica
                          Actualitat             per Xavier Aramburu-Zabala
                          de la Trapa          40  Més que aucells
                                            Paeonia cambessedesii
                          per Xavier Llabrés
                                            per Joan Bibiloni
                       15   Identificació         42  Entrevista

                          El gafarró
                           per Cristina Fiol         David García

                                            per Lupe Suárez
                       16  Naturalisme         47   Quadern de camp
                          Aus urbanes            per Steve Nicoll
                           per Pere J. Garcias
                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 32 - Primavera 2013 - Publicació gratuïta. Teulader, Passer domesticus
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Autor: Pere J. Garcias
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
 Nikon D2X. Objectiu Nikon 17-35 f2,8 a 24mm., 1/160seg., f8, ISO 100.  Gori Salvà Editor
 Filtre degradat neutre de 2 diafragmes. Trespeus Manfrotto 055 carboni Manuel Suàrez
 (Palma 1977) Geògraf de formació, de petit ja m’agradava
 la fotografia. Això va fer que poc a poc volgués aprofundir  Comitè editorial
 Aquesta imatge ja té alguns anys. De bon matí, el meu amic Biel Salas i jo partírem cap al cim de  més i més en aquest món apassionant. Fou un bon amic,  Cati Artigues, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Rafel Mas, Lupe Suárez
 na Franquesa i sa Rateta amb l’objectiu de captar unes imatges des de “l’aire” dels embassaments i  Paco Andreu, qui em deixà un càmera Reflex Practika per  Revisió lingüística
 la cara sud del Puig Major per a un petit documental de la serra de Tramuntana. Record que fou un  anar de viatge al Perú l’any 1996 i qui va fer que la fotografia  Magdalena Prohens
 matí molt fred i els niguls ens passaven a tota velocitat just uns metres per damunt de nosaltres.  es convertís en aquell moment en el més important per a  Disseny i maquetació
 Quan començà a despuntar el sol, ja intuíem que hi hauria alguna situació de llum interessant i que  mi. Vaig completar els meus estudis fotogràfics a l’ICP i,  Toni Muñoz
 caldria estar a l’aguait per no perdre’ns el moment. El sol sortí entre les nuvolades i uns raigs varen  des d’aquest moment, la fotografia es va convertir en la
 il·luminar un camp de conreu. A una escena amb tant de contrast aquest era el punt que faltava per  meva professió. M’apassiona intentar cercar imatges que  També han col·laborat a aquest número:
                       Xavier Aramburu-Zabala, Juanjo Bazán, Joan Bibiloni, Gemma Carrasco,
 aclarir una mica el primer terme, que quedava a contrallum. Això, juntament amb la textura dels  puguin contar una història i vagin una mica més enllà d’allò  David García, Pere J. Garcias, Xavier Llabrés, Josep Manchado, Steve Nicoll, Lluís Parpal, Maties Rebassa,
 purament descriptiu.
 núvols, fou el que em va resultar més atractiu i vaig accionar l’obturador de la D2x. Moltes vegades  Margalida Roig, Gori Salvà, SOM, AFONIB.
 surts de casa amb les idees molt clares del que vols aconseguir i quan ets al lloc passa alguna cosa  DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
 meravellosa que fa que t’oblidis del que havies pensat i aconsegueixis (moltes altres vegades no) una  Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
 imatge que t’omple igualment. Per a mi, això és la màgia de la fotografia.

 2 - EB32                                               EB32 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8