Page 2 - Es Busqueret 33
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura                                                        Sumari
    Donzella (Coris julis)                                                                    2  A través de l’objectiu   22   Es Busqueret se’n va de viatge
                                                                                                       Senderisme al voltant
                                                                                      Donzella
                                                                                      per Guillermo Félix        dels Annapurnes
                                                                                      coordina Margalida Roig      per Rafel Mas

                                                                                   4  Editorial           34  Més que aucells
                                                                                                       Papallona de
                                                                                                       l’arbocera
                                                                                   5  Nous projectes de la
                                                                                      Actualitat             per Inma Ferriz
                                                                                      SOM              36  Entrevista
                                                                                      per Xavi Méndez          Pere Vicens
                                                                                                        per Rafel Mas
                                                                                   8  Naturalisme
                                                                                      Antoni Ginart Celià     40   Publicacions
                                                                                      per Abilio Reig-Ferrer

                                                                                   13  Aquí què hi veus?      41   Quadern de camp
                                                                                      El rossinyol            per Steve Nicoll
                                                                                      per Pere J. Garcias

                                                                                  14
                                                                                      Un racó per descobrir
                                                                                      Les valls de

                                                                                      Puigpunyent
                                                                                      per Magdalena Prohens
                                                                                  19
                                                                                      Identificació
                                                                                      El capsigrany

                                                                                      per Xavier Llabrés

                                                                                  20    Big Year
                                                                                      per Josep Manchado                                                                                  Es Busqueret
                                                                                  Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                                                                                  Número 34 - Estiu 2013 - Publicació gratuïta. Cabot, Delichon urbicum
                                                                                  www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Autor: Toni Muñoz
                                                                                  Edita
                                                                                     GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                                                                                     Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                                                                                     www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
     Nikon F90, Tamron 90 mm f2.8 macro, caixa estanca Seacam amb flash subtrònic, f16 i distància  Guillermo Félix                      Editor
      aproximada de 10cm des de la cúpula de l’objectiu. Pel·lícula Ektacrome Elite (diapositiva)                               Manuel Suàrez
                                            Sevilla (1956) Agent comercial i fotògraf. Vaig començar
                                            a bussejar amb equips autònoms a l’edat de dotze anys            Comitè editorial
      La fotografia està realitzada a l’illa de Cabrera, concretament en una de les zones habilitades  amb un equip de bussejadors professionals. Però és a partir  Cati Artigues, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Rafel Mas, Lupe Suárez
    per al busseig: el Cap Llebeig. Es va fer a uns deu metres de fondària i la veritat és que no fou fàcil  de l’any 1979 que aconseguesc la meva primera càmera  Revisió lingüística
    aconseguir una imatge des de tan a prop, ja que són peixos d’una ràpida mobilitat, i això implica  submarina, una Siluro de la casa Nemrot i, des de llavors,  Magdalena Prohens
    serioses dificultats a l’hora d’aconseguir un enfocament perfecte a tan curta distància. En aquest  em dedic, gairebé en cos i ànima, al busseig i a la fotografia  Disseny i maquetació
    cas, la fotografia correspon a un exemplar mascle de donzella. Aquesta espècie presenta dimorfisme  submarina. Sóc instructor de fotografia submarina  Toni Muñoz
    sexual i és el mascle qui té uns colors mas cridaners: verds i blaus amb línies vermelles i una taca  per FEDAS i CMAS (Confederació Mundial d’Activitats
    negra a la base de la dorsal. És una espècie abundant a les zones rocalloses i a les praderies de posi- Subaquàtiques) i com a tal he impartit nombrosos cursos  També han col·laborat a aquest número:
                                                                                  Xavier Barceló, Juanjo Bazán, Gemma Carrasco, Guillermo Félix, Inma Ferriz, Joan Florit, Pere J. Garcias, J.J.
    dònia. Avui, la fotografia submarina s’ha convertit en una activitat practicada per molta gent gràcies  de fotografia, i també instructor de busseig FEDAS / CMAS  Harrison, Xavier Llabrés, Carles López-Jurado, Josep Manchado, Xavi Méndez, Nieves Negre, Steve Nicoll, Lluís
                                            i tècnic esportiu en busseig.
    als avanços que la fotografia digital ha suposat quant a la possibilitat de veure resultats al moment                            Parpal, Biel Perelló, Magdalena Prohens, Maties Rebassa, Abilio Reig-Ferrer, Maricarmen Oriola, Margalida Roig,
    i permetre poder capturar de bell nou aquelles imatges que no sortiren bé, quelcom que no teníem                              Pere Vicens, SOM, AFONIB.
    amb la fotografia analògica.                                                                DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                                                                                  Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.

     2 - EB33                                                                                                      EB33 - 3
   1   2   3   4   5   6   7