Page 3 - Es Busqueret 33
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari
 Donzella (Coris julis)            2  A través de l’objectiu   22   Es Busqueret se’n va de viatge
                                            Senderisme al voltant
                          Donzella
                          per Guillermo Félix        dels Annapurnes
                          coordina Margalida Roig      per Rafel Mas

                        4  Editorial           34  Més que aucells
                                            Papallona de
                                            l’arbocera
                        5  Nous projectes de la
                          Actualitat             per Inma Ferriz
                          SOM              36  Entrevista
                          per Xavi Méndez          Pere Vicens
                                            per Rafel Mas
                        8  Naturalisme
                          Antoni Ginart Celià     40   Publicacions
                           per Abilio Reig-Ferrer

                       13  Aquí què hi veus?      41   Quadern de camp
                          El rossinyol            per Steve Nicoll
                           per Pere J. Garcias

                      14
                          Un racó per descobrir
                          Les valls de

                          Puigpunyent
                           per Magdalena Prohens
                      19
                          Identificació
                          El capsigrany

                           per Xavier Llabrés

                      20    Big Year
                          per Josep Manchado                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 34 - Estiu 2013 - Publicació gratuïta. Cabot, Delichon urbicum
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Autor: Toni Muñoz
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
 Nikon F90, Tamron 90 mm f2.8 macro, caixa estanca Seacam amb flash subtrònic, f16 i distància  Guillermo Félix Editor
 aproximada de 10cm des de la cúpula de l’objectiu. Pel·lícula Ektacrome Elite (diapositiva) Manuel Suàrez
 Sevilla (1956) Agent comercial i fotògraf. Vaig començar
 a bussejar amb equips autònoms a l’edat de dotze anys  Comitè editorial
 La fotografia està realitzada a l’illa de Cabrera, concretament en una de les zones habilitades  amb un equip de bussejadors professionals. Però és a partir  Cati Artigues, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Rafel Mas, Lupe Suárez
 per al busseig: el Cap Llebeig. Es va fer a uns deu metres de fondària i la veritat és que no fou fàcil  de l’any 1979 que aconseguesc la meva primera càmera  Revisió lingüística
 aconseguir una imatge des de tan a prop, ja que són peixos d’una ràpida mobilitat, i això implica  submarina, una Siluro de la casa Nemrot i, des de llavors,  Magdalena Prohens
 serioses dificultats a l’hora d’aconseguir un enfocament perfecte a tan curta distància. En aquest  em dedic, gairebé en cos i ànima, al busseig i a la fotografia  Disseny i maquetació
 cas, la fotografia correspon a un exemplar mascle de donzella. Aquesta espècie presenta dimorfisme  submarina. Sóc instructor de fotografia submarina  Toni Muñoz
 sexual i és el mascle qui té uns colors mas cridaners: verds i blaus amb línies vermelles i una taca  per FEDAS i CMAS (Confederació Mundial d’Activitats
 negra a la base de la dorsal. És una espècie abundant a les zones rocalloses i a les praderies de posi- Subaquàtiques) i com a tal he impartit nombrosos cursos  També han col·laborat a aquest número:
                       Xavier Barceló, Juanjo Bazán, Gemma Carrasco, Guillermo Félix, Inma Ferriz, Joan Florit, Pere J. Garcias, J.J.
 dònia. Avui, la fotografia submarina s’ha convertit en una activitat practicada per molta gent gràcies  de fotografia, i també instructor de busseig FEDAS / CMAS  Harrison, Xavier Llabrés, Carles López-Jurado, Josep Manchado, Xavi Méndez, Nieves Negre, Steve Nicoll, Lluís
 i tècnic esportiu en busseig.
 als avanços que la fotografia digital ha suposat quant a la possibilitat de veure resultats al moment  Parpal, Biel Perelló, Magdalena Prohens, Maties Rebassa, Abilio Reig-Ferrer, Maricarmen Oriola, Margalida Roig,
 i permetre poder capturar de bell nou aquelles imatges que no sortiren bé, quelcom que no teníem  Pere Vicens, SOM, AFONIB.
 amb la fotografia analògica.        DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.

 2 - EB33                                               EB33 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8