Page 2 - Es Busqueret 34
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura


    Far estel·lat

             Nikon D700, 32mm. 601 segons a f8, ISO 200.          Antoni Cladera Barceló
             CEF Silver medal at Spanish Andorran Circuit 2013
                                            (Palma, 1967). Des de 1993 residesc a
      Un capvespre del mes de gener, fent proves com a beta tester de l’aplicació  Ciutadella de Menorca. Sóc membre actiu
                                            d’AFONIB i AEFONA i soci del GOB. Em vaig
    per mòbils Photopills, amb una lluna gairebé plena i un cel fantàstic, vaig decidir  iniciar a la fotografia a l’edat de 15 anys. Des
    quedar a fer quatre fotogrames nocturns del far de Favàritx, des d’una localit- de fa 9 anys impartesc cursos de fotografia.
    zació diferent (cosa difícil)...                        Sóc un enamorat de la natura de Menorca,
      La lluna, situada a la dreta i fora del fotograma, em donava una llum amb  del seu paisatge, de la seva tramuntana i de
                                            la seva fauna i flora. Intent captar la bellesa
    volum, tot i que un poc dura. La utilització d’una cartolina negra va minvar l’ex- d’aquesta illa tant en color com en monocrom,
    cés de lluminositat del cel, i així vaig poder captar alguns estels que envoltaven  tant de dia com de nit....
    el far.
      En aquest cas m’arrisc a gairebé fer cas omís de la regla de l’horitzó, ja que
    el far i la roca de l’esquerra conformen un equilibri que fa passar desapercebut
    aquest detall.
     2 - EB34
   1   2   3   4   5   6   7