Page 2 - Es Busqueret 35
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Podarcis pityusensis
     Canon EOS 50D. Objectiu Canon EF 100-400 4.5-5.6 IS USM. ISO 100 f8 v 1/320 seg.
      Illa des Bosc. Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent. 1 d’agost de 2009 Jordi Serapio Riera
                                            (Eivissa, 1978). La seua curiositat, quasi
      Els estius de 2008 i 2009 vaig embarcar-me en el projecte de retratar totes les subespè- innata, per descobrir i conèixer la natura el
    cies de sargantanes que habiten a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de  va conduir a agafar la primera càmera ara
    Ponent. Per això, vaig demanar autorització administrativa , ja que l’accés a aquests illots està  fa gairebé deu anys. La seua activitat com
    restringit. Aquest ha estat un dels reptes fotogràfics més engrescadors que mai he emprès. a fotògraf se centra especialment a Eivissa
      Les sargantanes són uns dels animals més fascinants que habiten a les nostres illes i des  i a Formentera. Milers de fotografies de les
    del punt de vista fotogràfic, a més, són subjectes molt interessants. Només a les Pitiüses hi  espècies de la fauna i la flora d’aquestes illes,
    ha més de quaranta poblacions aïllades de la nostra sargantana endèmica (Podarcis pityu- ocells, orquídies, sargantanes i tota classe
    sensis), cadascuna amb les seues diferències. La variació de colors resulta espectacular. Va  d’endemismes, a més dels seus paisatges més
    del blau intens de les sargantanes de Formentera, al negre de les poblacions melàniques de  emblemàtics, componen el gruix del seu arxiu
    ses Bledes, passant per totes les tonalitats imaginables del verd, el bru i, fins i tot, els tons  fotogràfic. Creu en el poder de la imatge com
    ataronjats.                                  a eina per divulgar el patrimoni natural, i així
      Sent una especial admiració per aquests petits tresors de la nostra fauna, que ja habita- promoure el seu coneixement i conservació.
    ven les nostres illes milers d’anys abans que el primer home hi arribàs per primera vegada.
    Són uns dels seus habitants primigenis, nàufrags que han sabut sobreviure amb èxit al pas
    del temps, i a les dures condicions d’aïllament que es donen als petits illots i esculls que en-
    volten les illes principals de les Balears.
     2 - EB35
   1   2   3   4   5   6   7