Page 3 - Es Busqueret 35
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu   23   Aquí què hi veus?
                       2   Podarcis pityusensis        El xalambrí
                          per Jordi Serapio          per Pere J. Garcias
                          coordina Margalida Roig

                       4                    per Juanjo Bazán
                                            Es Saluet
                          Editorial          24   Un racó per descobrir

                        5  Participa           30  El cel també és seu
                          Projecte Orenetes         Les ratapinyades de
                                            les Illes Balears
                                            per David García i
                        6  Actualitat             Gemma Carrasco
                          Big Year,
                          només un joc?         36  Identificació
                           per Maties Rebassa         El tord i la grívia
                                            per Cristina Fiol i Miquel Morlà
                      10   Maties Rebassa,          Es Busqueret se’n va de
                          L’entrevista


                          Susana Quintanilla,      38 viatge
                          Josep Manchado           Copenhaguen al
                           per Rafel Mas           novembre
                                            per Pere Garcias
                      16   El corb a les Pitiüses   43   Quadern de camp
                          Naturalisme

                           per David García, Esteban     per Steve Nicoll
                          Cardona i Oliver Martínez     Més que aucells
                          La situació del corb    44   Leccinum lepidum
                          a Menorca              per Carolina Constantino i
                           per Félix de Pablo        Cati Artigues                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 35 - Hivern 2014 - Publicació gratuïta. Maties Rebassa
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Autor: Joel Rebassa.
                                              Disseny portada:
                       Edita                     Maricarmen Oriola
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Juanjo Bazán, Jaume Canals, Esteban Cardona, Gemma Carrasco, Carolina Constantino, David
                       García, Pere J. Garcias, Daniel López, Josep Manchado, Oliver Martínez, Rafel Mas, Miquel Morlà,
                       Steve Nicoll, Maricarmen Oriola, Félix de Pablo, Susana Quintanilla, Joel Rebassa, Maties Rebassa,
                       Beneharo Rodríguez, Margalida Roig, Miguel Rouco, Juan Sagardía, Jordi Serapio, Domingo
                       Trujillo, Lalo Ventoso, AFONIB, ICO, IRBI, SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                                                    EB35 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8