Page 2 - Es Busqueret 37
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Aeshna mixta, còpula
        Canon EOS 40D, Canon EF 100-400 mm., 1/1000, F/5.6, ISO 400
        Camí dels Senyals, Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. 9 d’octubre de 2010. Manolo Cabalga
                                          (Ayamonte, 1953) Les intencions d’apropar-se
      Els dos darrers anys he mantingut una entusiasta dedicació als odonats, tot i que  a la fotografia les va tenir des de ben jove, però
    sempre els he fotografiat en esporàdiques ocasions, com en el cas d’aquesta parella  mantenint-se sempre allunyat d’ella, fins que el
    d’enamorats d’Aeshna mixta.                         2008 es decideix pel tema de la natura, passió
      Aquesta espècie de libèl·lula té el costum de realitzar les seves còpules en la intimi- que va anar augmentant en contacte amb la
    tat de la densa vegetació. Aquell dia vaig tenir la sort de trobar el marge del camí, el  macrofotografia (flora, invertebrats,…). També
    que donava al canal, amb una neteja recent de la vegetació, quedant així espais clars  alguna cosa de paisatge, cercant aquells racons
    entre les plantes, situació ideal per a aconseguir un bon fons i ressaltar els bells blaus  amb màgia que, a vegades, es troben entre pins o
    de la parella; ella, androcroma, imitant els colors del mascle.       alzines a la Serra de Tramuntana. Intentar captar
      Les libèl·lules del gènere Aeshna són de mida gran, essent la A.mixta la més petita.  l’elegant vol de les aus i reflectir la bellesa del seu
    Té una coloració en mosaics de marró, blau i groc, d’ulls blaus, i tòrax marró amb ban- plomatge, fa augmentar l’interès per tot allò que
    des grogues. Després de l’emergència es desplacen a zones boscoses, on practiquen  es mou en aquesta meravella de Natura, apropant-
    els seus vols juvenils i la caça d’insectes, i a finals de l’estiu i la tardor es converteixen  se més a voler ser naturalista,
    en enfortits adults i àgils voladors que tornen a les aigües. Allà ofereixen la bellesa dels  però sense perdre el desig per la
    seus vols vibrants, raptant a les femelles per copular entre la densa vegetació i fer la  fotografia.
    posta sobre plantes mortes, a zones fora de l’aigua.

     2 - EB37
   1   2   3   4   5   6   7