Page 3 - Es Busqueret 37
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu    24  El cel també és seu
                       2   Aeshna mixta,           Ratapinyada de
                          còpula               coa llarga
                          per Manolo Cabalga         per Gemma Carrasco i
                          coordina Margalida Roig      David García

                       4                     Sebel·lí
                          Editorial           28  Identificació
                                            per Rafel Mas i Cati Artigues
                       5   Aquí què hi veus       30 viatge
                                            Es Busqueret se’n va de
                          Falzia, apus apus

                          per Pere Garcias          Guadalquivir,
                                            el Riu Gran
                        6  Actualitat             per Manolo Cabalga
                          Ornitologia vertical
                           per Ferran Miranda     40   Més que aucells
                                            Posidonia oceanica
                      16   Empelts de bruixa          Cati Artigues
                                            per Patrícia Arbona i
                          Naturalisme

                           per Joan Bibiloni     42   Quadern de camp

                      18   Un racó per descobrir       per Steve Nicoll
                          El Molinar
                          per Xavier Aramburu
                                        Des d’aquí volem donar l’enhorabona
                                        a Magdalena Prohens, col·laboradora
                                        permanent d’aquesta revista, i al seu
                                        company Xavier Barceló, pel naixe-
                                        ment del seu fill Oriol. Benvingut!                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 37 - Estiu 2014 - Publicació gratuïta. Edu Olivieri a un niu
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com d’àguila peixatera
                                              Autor: Toni Muñoz
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Xavier Aramburu, Patrícia Arbona, Juanjo Bazán, Joan Bibiloni, Manolo Cabalga, Gemma Carrasco,
                       David Garcia, Pere J. Garcias, Rafel Mas, Ferran Miranda, Steve Nicoll, Mika Noguera, Margalida
                       Roig, Juan Sagardia, Domingo Trujillo, AFONIB, SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.

                                                    EB37 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8