Page 9 - Es Busqueret 38
P. 9

Itinerari interpretatiu a l’alzinar d’Esporles. Una de les activitats va consistir en explicar el funcionament de l’activitat tradicional
    dels carboners.    Observació de fauna invertebrada a un bassiot del torrent de sant Pere a l’estiu.


    tes les illes Balears, amb ganes, com senyament. Amor al coneixement, a i no a l’inrevés, generar inquietud,
    un virus benèfic. En fi, llarga vida a la naturalesa i a la gent, ensenyar di- donar eines de treball, arribar fins
    l’Escola, hereva de la filosofia preso- vertint, no atapeir amb dades i infor- als cors. Aquestes són les claus del
    cràtica i de la Institució Lliure d’En- mació, anar del local cap al general nostre èxit educatiu. •


                                                    EB38 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14