Page 5 - Es Busqueret 38
P. 5

I aquí, què hi veus?    Què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest aucell?


       Per Pere J. Garcias


          1    La coa llarga és una   2    L’esquena   favada   3    Té una cresta molt
           característica de la seva     és un bon tret d’identifi-    visible que fa d’aquesta
           família, Cuculidae.       cació per a separar-lo del    característica una font in-
                          cucui.              esgotable de noms vulgars.                                           4    Té dos dits dirigits
                           3                 cap al davant i dos cap
                                            al darrere, és a dir, una
                                           posició zigodàctila, que com-
                                           parteix amb els altrament
                                           dits Psittaciformes, lloros i
               5                    2        semblants.


                                           5    El bec prim però
                                             robust el capacita per a
                                            alimentar-se de grans in-
                  6
                                           sectes i, fins i tot , petits in-
                                           vertebrats.                     4
    6    El pit sense cap taca
      i el puput gris el destri-
     en com a adult, ja que els                                1
    joves tenen el pit més fosc i
    brufat de marró, la caputxa
    del cap marró fosc i la cresta
    molt més petita.


           Cucui reial, Clamator glandarius       Avui parlarem d’una au que és enterrar els glans que no pot con- longo i en gallec cuco real (per allò
     una migrant escasa a les Gimnèsies sumir al moment i oblidar-se’n des- de si és més gros o més acolorit
     i accidental a les Pitiüses. És un cosí prés,  afavorint així la germinació serà regi), igual que en català cucut
     germà del cucui (Cuculus canorus) del gla i el creixement d´una nova reial; en italià és cuculo dal ciuffo,
     i, com ell, té una estratègia repro- alzina. D’on ve la confusió? Doncs, cucui de puput, com en neerlandès
     ductiva de parasitisme, és a dir, pon segons certs autors, de la semblan- kuifkoekoek, on kuif és cresta; en
     els ous dins el niu d’altres espècies ça del plomatge entre les dues es- canvi, els idiomes escandinaus fan
     però amb gran preferència per les pècies... vés a saber.      referència a la biologia reproductora
     garses (Pica pica) i altres còrvids.              de l’au i així en suec és skatgök, cu-
     És el cucui reial.           Com ja vérem, en el cucui  cui de garsa (skat, garsa), en danès
                      aquest nom és totalment onoma- skadegøg (skade, garsa), en noru-
       El nom científic ve directament  topeic i és així gairebé en tots els
     del llatí: clamator renouer, cridaner  idiomes. Ara ens fixarem en el nom  ec skjæregjøk, (skjære, garsa) i en
                                        finlandès harakkakäki, (harakka,
     i glandarius, productor de glans.  específic, ja que l’arrel cucui és  garsa). En anglès és great spotted
     Aquí hi ha una confusió entre espè- molt present. En castellà és críalo  cukcoo, cucui gros favat i en euske-
     cies, (tan comuna quan parlam de  referint-se a cridaner; en francès i  ra és kuku mottoduna, que és cucui
     noms d’aus) entre el gaig (Garru- alemany recullen la confusió i han
     lus glandarius) i l’espècie que ens  passat al nom vulgar com coucou  amb cresta. Per acabar, en polonès,
                                        encara que sigui una llengua del
     ocupa. En el cas del gaig, sí que  geai, cucui gaig, en francès i häher- grup eslau també l’anomenen cucui
     té sentit, ja que un dels compor- kuckuck, on häher és gaig, en ale- amb cresta: kukulka czubata. •
     taments més singulars del gaig és  many; en portuguès és cuco rabi-


                                                    EB38 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10