Page 3 - Es Busqueret 40
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu   26   Aquí què hi veus
                        2  Mosques grosses           Bec d’alena
                          per Marc Allés           per Pere Garcias
                          coordina Margalida Roig      Notícies del món
                       4                     El cel també és seu
                          Editorial          27   per Maite Serra-Franco

                                            Ratapinyada d’aigua
                       5   Participa          32   per David García

                          Projecte orenetes
                          per Xavier Llabrés      36  Identificació

                        6  Actualitat             Xoriguer i xoriguer
                                            petit
                          La migració de           per Cristina Fiol i Miquel Morlà
                          rapinyaires per
                          Mallorca i Cabrera      38  Publicacions
                          per Maties Rebassa i        Guia d’aucells del
                          Lalo ventoso            Pla
                                            per Manolo Suàrez
                          Sabies què...           Es Busqueret se’n va de

                      12   per Maite Serra-Franco     39 viatge

                                            Copenhaguen el
                      13   Especial 40è aniversari      maig
                          GOB, 40 anys
                          per Jesús R. Jurado        per Pere Garcias
                      18   Un racó per descobrir    44   Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                          La mar de Cabrera
                          per Josep Manchado                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 40 - Publicació gratuïta.        Virot, Calonectris
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com diomedea
                                              Autor: Juanjo Bazán
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Marc Allés, Juanjo Bazán, Aitziber Casado, Andrej Chudy, Josep Cumplido, Carlos Delgado, Adolfo
                       Ferrero, Joan Florit, David García, Pere J. Garcias, Daniel Hinckley, Jesús R. Jurado, JrPol, Xavier
                       Llabrés, Josep Manchado, Rafel Mas, Mario Modesto, Miquel Morlà, Steve Nicoll, Mari Carmen
                       Oriola, Maties Rebassa, Margalida Roig, Pierre Selim, Eddy Van, Lalo Ventoso, AFONIB, ICO,
                       SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                                                    EB40 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8