Page 7 - Es Busqueret 40
P. 7

La migració de
             rapinyaires per
          Mallorca i Cabrera
                                    Per Maties Rebassa i Lalo Ventoso

       El fenomen de la migració de les guirà escrivint. Però de migració de d’aire ascendent per a realitzar els
    aus és un dels més espectaculars, rapinyaires, a Mallorca, se n’ha escrit seus vols majestuosos; per això,
    vistosos, extraordinaris i meravello- ben poquet. Per què?       en el decurs de les seves llargues
    sos que ens ofereix la Natura. Molt  Les aus rapinyaires i altres aus  migracions, intenten evitar la mar
    s’ha escrit sobre la migració de les  planadores es veuen afavorides pels  Mediterrània (on aquests tèrmics
    aus al món, a Espanya, a les Illes Ba- corrents tèrmics i altres corrents  no existeixen) creuant pels estrets
    lears i a Mallorca, i molt més se’n se-                 (Gibraltar i Bòsfor, principalment, i

                                                    EB40 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12