Page 3 - Es Busqueret 43
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari
 Fondeig il·legal                  A través de l’objectiu   39   Notícies del món
                        2  Fondeig il·legal          per Maite Serra-Franco
                          per Xavier Mas Ferrà
                          coordina Margalida Roig   44   El cel també és seu

                       4                    i David García

                                            per Gemma Carrasco
                          Editorial             Barbastela
                       5   Publicacions         48  Identificació
                                            Cegalls de mosson
                                            per Jordi Muntaner

                        6  Naturalisme            dibuixos de Cati Artigues
                          Meet your             Es Busqueret se’n va de

                          neighbours         50 viatge

                          per Luís Alberto Domínguez,    Japó
                          Miquel Àngel Gual,         per Francis de Andrés
                          Joan Marquès Faner         Més que ocells
                      14   Bass Rock          68   Jardins comestibles

                          Col·laboració
                                            per Julio Cantos

                          per Xavi Aramburu         dibuixos de Cati Artigues
                      22   Col·laboració        72   Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                          El Centre d’Estudis
                          Ornitològics de
                          Balears
                          per Abilio Reig-Ferrer
                          Juan Jiménez

                          Sabies què...
                      33   per Maite Serra-Franco

                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears
                       Número 43 - Publicació gratuïta.        Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Soteler, Morus bassanus
                                              Autor: Xavi Aramburu
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll
                       Revisió lingüística
                       Sebastià Avellà
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Francis de Andrés, Xavi Aramburu, Cati Artigues, Alice Auersperg, Sebastià Avellà, Assumpta
                       Bassa, Juanjo Bazán, Julio Cantos, Gemma Carrasco, Deshakalyan Chowdhury, Luis Alberto
                       Domínguez, Joan Florit, David García, Jacob González-Solís, Miquel Àngel Gual, Juan Jiménez,
                       Jörn Kessels, Gala Lligoña, Josep Manchado, Joan Marquès, Xavier Mas, William Munoz, Jordi
                       Muntaner, Steve Nicoll, Maties Rebassa, Abilio Reig-Ferrer, José Diego Rodríguez, Margalida Roig,
                       P. Salmón, Maite Serra-Franco, AFONIB, SOM.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.                                                    EB43 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8