Page 5 - Es Busqueret 43
P. 5

Publicacions








                                  Dues noves publicacions ben interessants i
                                útils han vist la llum els darrers mesos.
                                  La primera té com a protagonistes els aucells
                                de Balears: “Cuándo y dónde ver aves en Balea-
                                res” (Ediciones Tundra) de l’amic i expert ornitòleg
                                Maties Rebassa. Es tracta d’una guia pràctica, es-
                                crita en castellà, de 176 planes on es recullen mol-
                                tes localitzacions, amb les seves coordenades ge-
                                ogràfiques, per a facilitar la localització dels punts
                                o itineraris de més interès ornitològic a les Illes.
                                  Les propostes per a l’observació d’aus s’es-
                                tructuren mes a mes, segons l’època de l’any i
                                està dirigida a tots els públics, des de persones
                                que just comencen aquesta afició, fins als ex-
                                perts ornitòlegs, inclús hi ha espai dedicat als que
                                senten predilecció per la localització de rareses.
                                També els educadors, naturalistes i guies turístics
                                trobaran aquí facilitats per a preparar sortides i
                                activitats ornitològiques a les Illes.

                                  A més a més la publicació ofereix un complet
                                llistat dels recursos ornitològics disponibles a Ba-
                                lears i una llista amb les 376 aus citades a les illes
                                i el seu corresponent estatus actualitzat.
                                  Podeu adquirir la guia a local del GOB a Pal-
                                ma. Manuel Sanchis Guarner nº10.














         La segona publicació, és una magnífica guia
      d’orquídies de s’Albufera i s’Albufereta de Mallorca,
      presentada als actes commemoratius dels 15 anys
      de protecció de s’Albufereta de Pollença: “Guia de
      les Orquídies del Parc Natural de s’Albufera de Ma-
      llorca i la Reserva Natural de s’Albufereta” realit-
      zada pels experts naturalistes Pere Vicens i Carlos
      herrero, i editada per la Conselleria de Medi Ambi-
      ent, Agricultura i Pesca.
         Aquesta petita i completa guia descriu les ca-
      racterístiques de les 25 orquídies citades al lloc,
      els hàbitats que ocupen, mapes de distribució i
      abundància, fenologia, ...
         La podeu trobar a la botiga del Parc Natural
      de s’Albufera de Mallorca.








                                                    EB43 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10